Emerytura dla matek

Od 1 marca 2019 roku można z ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające tzw. Mama 4+. Kto może z niego skorzystać? Ile wynosi? Co trzeba zrobić by je otrzymywać?

Dla kogo?
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne fundusze do utrzymania i jesteś: matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci, ojcem, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.
Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Trzeba mieć także polskie obywatelstwo.
Co zrobić by je dostać?

Od 1 marca, po wejściu w życie nowych przepisów, osoby spełniające kryteria, mogą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

Druk wniosku można znaleźć w salach obsługi klientów ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu), adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania), adres do korespondencji, informację o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie, podpis.

Te dokumenty musisz mieć!
Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające dołącz: akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

W oświadczeniu musisz potwierdzić m.in., czy: urodziłaś co najmniej 4 dzieci, wychowałaś/wychowałeś co najmniej 4 dzieci, miałaś/miałeś przerwy w wychowywaniu dzieci, a jeśli tak, to jak długie i jaka była ich przyczyna, masz ograniczone prawa rodzicielskie lub jesteś ich pozbawiona/pozbawiony, mieszkasz w Polsce.

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty i 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

Na świadczenie to, w budżecie państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Kiedy nie otrzymasz Mama 4+?

Nie otrzymasz świadczenia jeśli jesteś:
– uprawniony/uprawniona do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
– tymczasowo aresztowany/aresztowana albo odbywasz karę pozbawienia wolności


Możesz nie otrzymać świadczenia, jeśli:
– sąd pozbawił Cię władzy rodzicielskiej albo ją ograniczył przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
– długotrwale zaprzestałaś/zaprzestałeś wychowywania dzieci.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Trzy lata temu pożary szalały na składowisku odpadów koło Starachowic. Dziś podobny dramat przeżywają mieszkańcy powiatu koneckiego. Zobacz relację reportera naszego wydawnictwa z miejsca dramatycznej akcji strażackiej.  21 lipca (niedziela), od godziny 4 w akcji gaszenia uczestniczy 68 strażaków i...
Po raz drugi w historii, plac rekreacyjny obok krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach zamienił się w miejsce, gdzie niemal na każdym kroku można było spotkać fanów muzyki dance oraz disco. Starachowicka Gala Disco Polo okazała się strzałem...

Czy segregacja ma sens?

Przynajmniej trzy pojemniki na śmieci, różnokolorowe worki, skrupulatny podział odpadów zanim trafią na wysypisko. Wszystko dla naszego środowiska. Tylko jaki to ma sens, skoro już pod domem misterna robota idzie na marne i zbierany przez nas plastik, szkło czy...

Integracja przy grillu

Członkowie Stowarzyszenia "Niepełnosprawni plus" w Starachowicach spotkali się na dorocznym grillowaniu. Integracja przy kiełbasce odbywa się przy siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Majówka.  

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze