Regulamin portali internetowych:

 

tygodnik.net.pl, starachowicki.eu, skarzyski.eu, szydlowiecki.eu, konecki24.pl

 

1

Regulamin określa zasady korzystania z portali funkcjonujących pod adresami: www.tygodnik.net.pl, www.starachowicki.eu, www.skarzyski.eu, www.szydlowiecki.eu, www.konecki24.pl


2

Właścicielem portali jest Starpress sp. z o.o. zwana dalej Wydawcą z siedzibą w Starachowicach, ul. Murarska 11, 27-200 Starachowice, tel. 412748334, e-mail: starachowick@tygodnik.net.pl, NIP 664-00-10-826.


3

Dostęp do portali posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Komentarze pod artykułami zamieszczonymi w portalach można dodawać bez uprzedniej rejestracji. By komentarz się ukazał, konieczne jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.


4

Uczestnik portali publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach w/w portali

5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portali treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.


6

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach w/w portali treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta.


7

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach w/w portali przekazów reklamowych.


8

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach w/w portali odnośników do stron internetowych stanowiących bezpośrednią konkurencję w/w portali.

9

Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w portalach w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na w/w portalach przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Wydawcę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.


10

Wydawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników w/w portali innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Więcej o naszej polityce prywatności przeczytasz TUTAJ.


11

Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania w/w portali oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.


12

Wydawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości umieszczania komentarzy na w/w portalach bez podawania przyczyn takiego działania.


13

Użytkownicy w/w portali poprzez umieszczenie swoich komentarzy wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych mediach wydawanych przez Wydawcę.

14

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na w/w portalach

Kontakt z administratorem:  ado@tygodnik.net.pl z tematem „Regulamin”.