Znamy terminy jesiennych wyborów

Okolice Starachowice
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił termin jesiennych wyborów samorządowych. W ub. tygodniu podpisał rozporządzenie, w myśl którego wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 21 października. Decyzja szefa rządu została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw. W związku z tym, ewentualna druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada.
Oficjalne ogłoszenie daty wyborów samorządowych oznacza, że partie oraz komitety mogą już prowadzić kampanię wyborczą. Stowarzyszenia, partie, organizacje społeczne oraz sami wyborcy mogą tworzyć komitety wyborcze i układać listy kandydatów. Aby móc startować w wyborach należy zgłosić swój komitet do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego. Zgodnie z obowiązującym prawem musi się ona zakończyć w piątek, 19 października o północy.

Kogo wybieramy?

W wyborach samorządowych w Polsce wybiera się członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Poza tym odbywa się także głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, wybory samorządowe od 2018 roku odbywają się raz na 5 lat (do tej por kadencja trwałą cztery lata).

Kto głosuje?

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej odpowiednio – gminy, powiatu i województwa. W wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.

Kto kandyduje?

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) ma osoba mająca prawo wybierania do organów jednostek samorządu terytorialnego. W wyborach wójta – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

ewan

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.