Zmiany w odpadach w nowym roku

Od 1 stycznia 2019 roku na terenie gminy Pawłów zmianie ulegnie dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Zaczną obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów, a także rozszerzona zostanie segregacja odpadów o kolejne frakcje.
Przez ostatnie dwa lata od mieszkańców naszej gminy odpady komunalne odbierała firma Zieliński, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, w którym uczestniczyło pięć firm. Firma Zieliński realizowała dwuletnią umowę za kwotę 976 tys. zł. W ramach umowy od mieszkańców odbierane były następujące rodzaje odpadów: odpady zmieszane zbierane w pojemnikach oraz odpady segregowane gromadzone w workach z podziałem na następujące frakcje: papier i tektura – worek niebieski, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – worek żółty, szkło i opakowania szklane – worek zielony. Ponadto w ramach umowy dwa razy w roku odbierane były sprzed posesji odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony. Raz w roku odbierane były odpady budowlane i rozbiórkowe.

W związku z tym, że z końcem 2018 roku wygasa dwuletnia umowa z firmą ZIELIŃSKI,

Urząd Gminy w Pawłowie w październiku ogłosił przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2019-2020. W postępowaniu tym wpłynęła tylko jedna oferta, która opiewała na kwotę ponad 2,27 mln złotych. Była to suma, aż dwukrotnie wyższa od dotychczasowej. Spowodowało to unieważnienie przetargu i ponowne jego ogłoszenie. Podobnie jak w pierwszym przetargu wpłynęła tylko jedna oferta od firmy ZIELIŃSKI. Oferent zaproponował kwotę 1 013 tys. zł, która była niższa o 125 tys. zł od oferty złożonej w pierwszym postępowaniu. Brak zainteresowania innych firm udziałem w przetargu skłonił gminę do zawarcia umowy z firmą ZIELIŃSKI.

Zmiany w opłacie

Od nowego roku zmianie ulegnie opłata za odbiór odpadów komunalnych i będzie ona wynosić:

Odpady segregowane:

 • w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 1 mieszkańca stawka opłaty miesięcznej wynosi 10,00 zł;
 • w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 2 mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 17,00 zł;

 • w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 3 lub 4 mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 27,00 zł;

 • w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 5 i więcej mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 37,00 zł

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych podobnie wzrosły w gminach sąsiednich.

Odpady zmieszane:

 • w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 1 mieszkańca stawka opłaty miesięcznej wynosi 20,00 zł;
 • w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 2 mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 34,00 zł;

 • w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 3 lub 4 mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 54,00 zł;

 • w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 5 i więcej mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 74,00 zł.

 • Jedną z głównych przyczyn jakie wpłynęły na wzrost cen jest wyższa kwota jaką gmina musi zapłacić firmie wywozowej, a także brak na terenie gminy Pawłów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zbiórka odpadów m.in. wielkogabarytowych sprzed każdej zamieszkałej posesji na tak dużym terenie jaki obejmuje nasza gmina, generuje bardzo wysokie koszty. Jednym ze sposobów na ich obniżenie jest utworzenie PSZOK, z którego odpady będą bezpośrednio odbierane. Podkreślić należy, że znaczący wzrost cen za odbiór odpadów komunalnych objął nie tylko naszą gminę, ale również gminy ościenne jak i cały kraj. Zmiany w stawkach opłat za wywóz odpadów nie będę powodowały obowiązku zmiany deklaracji. Zawiadomienie o wysokości nowej opłaty Urząd Gminy dostarczy mieszkańcom.

  Zmiany w segregacji odpadów

  W 2019 roku zmianie ulegną nie tylko opłaty, ale również zasady segregacji odpadów. Ze strumienia odpadów zmieszanych zostanie wyłączony popiół, który trzeba będzie zbierać do oddzielnego szarego worka. Podobnie do osobnego brązowego worka zbierane będą odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych takich jak: skoszona trawa, liście, czy gałęzie, które należy zagospodarować we własnym zakresie np. przez kompostowanie. Ponadto mieszkańcy otrzymają worek koloru czerwonego na drobne odpady niebezpieczne np. termometry rtęciowe, świetlówki, który odbierany będzie razem z odpadami wielkogabarytowymi. Nie ulegnie zmianie częstotliwość odbierania odpadów, gdzie odpady zmieszane będą odbierane raz w miesiącu podobnie jak worki z papierem i tworzywami sztucznymi. Szkło będzie odbierane raz na kwartał. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony będą odbierane trzy razy w roku, a nie jak dotychczas dwa razy. Pracownicy firmy ZIELIŃSKI jeszcze w grudniu dostarczą mieszkańcom pakiet nowych worków wraz z nowymi harmonogramami odbiorów odpadów. Bez zmian pozostają terminy wnoszenia opłat tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

  .

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Wiadomości

  Najnowsze komentarze

  Galerie

  Najbardziej popularne

  Wiadomości

  Powraca temat ruiny po pałacu Schoenberga w Wąchocku. Co stanie się z pałacem i jego otoczeniem?   Temat powrócił przy okazji obrad Rady Miejskiej w Wąchocku. Radnemu Kazimierzowi Winiarczykowi, jak zresztą większości mieszkańców, nie podoba się wygląd...
  Uwaga kierowcy. Do godz. 18.30-19.00 mają potrwać utrudnienia na odcinku drogi krajowej nr 42. W poniedziałek, 24 czerwca w Wąchocku, doszło do zderzenia dwóch pojazdów.  Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, uczestnikami zdarzenia są kierowca samochodu osobowego,...

  Nagrodzeni za wiedzę

  Najlepsi uczniowie z gm. Mirzec, laureaci gminnych konkursów, odebrali nagrody za swoje osiągnięcia.XVIII Gminny Konkurs Przyrodniczy "As" Tytuł "Asa Przyrodniczego zdobył Igor Kozieł z Gadki. I miejsca zdobyli: Mikołaj Lisowski z Gadki, Amelia Błach...
  Tragedia na terenie gminy Nowa Słupia. Jak udało nam się ustalić, w miniony piątek (21 czerwca), jeden z mieszkańców powiatu kieleckiego odnalazł ludzkie zwłoki. Kiedy zatem doszło do tragedii? Z pewnością na to pytanie, będą musieli odpowiedzieć lokalni stróże...
  Aleksander Pawelec, Józef Kowalski i Marcin Pocheć, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach zabrali głos w sprawie planowanej inwestycji odzysku energii w Starachowicach. Głos Aleksandra Pawelca Do przewodniczącego Rady Miasta Starachowice

  Ostatnio dodane

  Najnowsze komentarze