Wspólnie możemy jeszcze wiele zmienić

Do końca lutego starachowiczanie mogą zgłaszać propozycje przedsięwzięć do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych oraz Starachowickich Podwórek. Na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach wymienionych programów społecznych w budżecie gminy na rok 2019 zabezpieczono kwotę 375 000 złotych.

  • Na początku ubiegłej kadencji zapowiedziałem wprowadzenie dwóch programów skierowanych do mieszkańców, w ramach których możemy wspólnie wykonywać mikroinwestycje – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. – Program Starachowickie Podwórka skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych z terenu naszego miasta i ma na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie poprawy standardu życia mieszkańców Starachowic poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków wspólnot. 75 procent wartości inwestycji pokrywa Gmina Starachowice a 25 procent wnioskodawca. Tym mieszkańcom, którzy już korzystali z wymienionych programów dziękuję a pozostałych zachęcam do współdecydowania o tym – jak zmienia się wasze najbliższe otoczenie.

Gmina Starachowice w 2019 roku po raz piąty realizuje Program Inicjatyw Lokalnych. W tegorocznej edycji PIL wnioski można składać końca lutego. Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na 2019 r. na ten cel to 200 tysięcy złotych.
W latach 2015 – 2018 w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych, jak informuje prezydent, zrealizowano łącznie 62 inwestycje o łącznej wartości 958 777 zł. Wysokość nakładów poniesionych przez Gminę Starachowice to około 719 082 zł. Wysokość nakładów poniesionych przez Wnioskodawców to około 239 694 zł.
Udział w programie Inicjatyw Lokalnych jest jedną z możliwości realizacji zadania publicznego z inicjatywy i przy współudziale mieszkańców Starachowic. Celem programu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców naszego miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych Gminy. Aby wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego wystarczy zgromadzić: jako wkład własny 25% szacunkowego kosztu inwestycji, pozostałe 75% kosztów zadania -pokryje Gmina.

W 2017 r. zrealizowano;

inwestycje związaną z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach,  wykonano oświetlenie w ulicy dojazdowej do ul. Smugowej,  zakupiono wyposażenie dla starachowickich klubów piłkarskich (MKS STAR, AKADEMIA, Katolicki Klub Sportowy, Juwenta, Integracyjna Akademia Piłkarska STAR), sprzęt treningowy i akcesoria niezbędne do prawidłowego utrzymania trawy,

W 2018 r. zrealizowano kolejne przedsięwzięcia związane z doposażaniem szkół i przedszkoli w niezbędny sprzęt multimedialny niezbędny do edukacji, uzupełniono wyposażenie w jednostkach oświatowych, w tym między innymi: zmywarki, patelnie, piec konwekcyjno-parowy, szafki ubraniowe, ławki, krzesełka, a także zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw.

W ubiegłym roku również wybudowano oświetlenie uliczki dojazdowej przy ul Żytniej, ogrodzono ogródki działkowe, a także wybudowano i wyposażono ogólnodostępną strzelnicę Łuczniczą na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach.

Zgodnie z regulaminem PIL-u, inwestycje muszą być realizowane na terenie i w obiektach należących do Gminy Starachowice.

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do: Prezydenta Miasta Starachowice Urząd Miejski w Starachowicach 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45.

Dokument ten powinien zawierać informacje dotyczące między innymi: sposobu reprezentacji wnioskodawcy wobec jednostki samorządu terytorialnego, nazwę i cel zadania publicznego, termin i miejsce realizacji zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, informację o posiadanych własnych środkach i wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł, a także kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
Gmina udzieli wsparcia Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków. Wniosek możliwy jest do pobrania na stronie: www.starachowice.eu
lub w Urzędzie Miejski w Biurze Obsługi Mieszkańców.
Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim, pokój nr 113 nr tel: 41 273-82-74 lub wchodząc na stronę www.starachowice.eu

Starachowickie podwórka

Gmina Starachowice, po raz czwarty, realizuje program STARACHOWICKIE PODWÓRKA. -W latach 2016 – 2018 w ramach programu Starachowickie Podwórka zrealizowano łącznie 21 inwestycji o wartości ponad 757 000 zł – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. – Termin składania wniosków do tegorocznej edycji mija 28 lutego. W tegorocznym budżecie na realizację programu zabezpieczono kwotę 175 000 zł.

Celem Programu Starachowickie Podwórka jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie poprawy standardu życia mieszkańców Starachowic poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Udział w programie mogą brać wspólnoty mieszkaniowe działające na terenach gminnych.

Udział Miasta Starachowice we współfinansowaniu projektu nie może przekroczyć 75% wartości ustalonej wspólnie przez Wnioskodawcę i Gminę Starachowice, w oparciu o przedłożony przez Wnioskodawcę kosztorys, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota współfinansowania nie może być wyższa niż 35.000 zł brutto.

Projekt nie może być dzielony na części celem uzyskania wyższego współfinansowania Projektu udzielonego przez Gminę Starachowice. O kolejne współfinansowanie Projektu realizowanego na danej nieruchomości można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 1 roku od daty rozliczenia poprzedniego Projektu.

Zainteresowane udziałem w projekcie Wspólnoty składają wniosek (do pobrania na stronie internetowej www.starachowice.eu lub osobiście w Urzędzie Miejskim) oraz dodatkowe dokumenty i oświadczenia.

W ciągu trzech minionych edycji starachowickie wspólnoty we współpracy z gminą zrealizowały 21 projektów były to; przebudowa i remonty chodników, wykonanie nowych miejsc postojowych, budowa zieleńcy, modernizacja i remonty dróg wewnętrznych.

W 2018 r. zrealizowano 9 inwestycji o łącznej wartości 341 205 zł.

„Modernizacja chodnika przy ul. Harcerskiej 10”, koszt – 40 326 zł

„Budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 7” , koszt blisko 30 000 zł

„Utwardzenie działki budowlanej kostką brukową przy ul. Staszica 1”, koszt – 15 424 zł

„Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 19 z odprowadzeniem wód deszczowych”, koszt – 44 585 zł

„Modernizacja chodnika oraz utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 13”, koszt – 45 437 zł

„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z aranżacją zieleni miejskiej przy ulicy Al. Niepodległości 70”, koszt – 12 662 zł

„Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy ulicy Zakładowej 9” , koszt – 64 400 zł.

„Modernizacja chodnika wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Śląskiej 2B”, koszt – 62 290 zł.

Informacji na temat programu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony Środowiska tel; 41 273 – 83-41.

źródło: UM STARACHOWICE

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Podbili buską scenę

Udana niedziela dla reprezentantów gminy Mirzec w kieleckim Parku Miejskim w Busku Zdroju. Podczas gali konkursu 43. „Buskich Spotkań z Folklorem” Stanisław Pacek, solista z Tychowa Starego zajął drugie miejsce w kategorii solistów śpiewających, a zespół „Ziemia Mirzecka” trzecie...
13 czerwca w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej im. Michała Basy w Tarczku odbyło się spotkanie autorskie z Franciszkiem Dobruckim, autorem książki "Tarczek w opowiadaniach i we wspomnieniach". Patronat honorowy pełnił wójt gminy Pawłów Marek Wojtas. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy...

„Bezpieczne lato”

Pod takim hasłem zorganizowano coroczny festyn rodzinny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni (gm. Brody). Organizatorzy zapewnili liczne atrakcje dla dzieci i rodziców. Wśród najmłodszych największym zainteresowaniem cieszyły się wyścigi w workach, przeciąganie liny oraz malowanie twarzy. Strzałem w dziesiątkę...
Skrajną głupotą i nieodpowiedzialnością wykazał się mężczyzna, który mimo iż w jego organizmie znajdował się alkohol, postanowił wsiąść za kółko. - Kierowany przez niego pojazd zjechał z drogi i uderzył w drzewo – relacjonowała Justyna Leszczyńska, oficer prasowy Komendy...
Z podniesionym czołem wracała z turnieju finałowego, trzeciej edycji dziecięcej piłki ręcznej, reprezentacja Szkoły Podstawowej w Krynkach. Drużyna prowadzona przez Artura Górę ukończyła zmagania na 10. miejscu w turnieju, który odbył się w stolicy województwa świętokrzyskiego. Dziesiąta lokata, na której...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze