Teraz decyzja należy do rad

O wzięcie pod uwagę głosu mieszkańców apelowali do prezydenta i starosty społeczności Szkoły Podstawowej nr 11 i Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, które od września br. mają pracować w sąsiednich budynkach. Czy dojdzie do przeniesienia „zawodówki” ze Szkolnej na ul. Leśną? Czy nastąpi zamiana nieruchomości pomiędzy miastem, a powiatem? Niech jak najszybciej zapadnie jakakolwiek decyzja, by wszyscy mogli normalnie pracować – prosił o męską decyzję Mariusz Majewski, dyrektor ZSZ nr 3.

W ub. roku rozgorzała batalia związana z zaproponowaną przez prezydenta Starachowic Marka Materka zamianą szkół pomiędzy miastem a powiatem. Wówczas pomysł przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach z ul. Szkolnej na ul. Leśną, do budynku dawnego Gimnazjum nr 3 spotkał się dużą dezaprobatą zainteresowanych. Oponowały zarówno społeczności „zawodówki” ze Szkolnej, jak również Szkoły Podstawowej nr 11, która znajduje się w sąsiednim budynku na Leśnej, należącym niegdyś do gimnazjum.

O ile w ub. roku władze miasta i powiatu odstąpiły od forsowania tego pomysłu, wciąż aktualny temat powrócił w tym roku, nad czym przez ostatnie miesiące pracował specjalny zespół, którego celem było ustalenia warunków przeniesienia i zmiany budynków.

Zarządzenia prezydenta

Pokłosiem tych prac było pojawienie się 7 lutego br. zarządzenia prezydenta Marka Materka w sprawie „oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starachowicach przy ul. Leśnej, na rzecz Powiatu Starachowickiego oraz ogłoszenia wykazu obejmującego tę część nieruchomości”. W myśl zarządzenia prezydent Starachowic przeznacza do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz powiatu budynek byłego Gimnazjum nr 3 wraz z częścią działki przy ul. Leśnej.

Oświadczenie prezydenta i starosty

We wspólnym oświadczeniu prezydent Marek Materek i starosta starachowicki Piotr Babicki w sprawie planowanej zamiany szkół wyjaśnili: „Na etapie podejmowania uchwały o zamiarze zmiany siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 z ulicy Szkolnej na ulicę Leśną, dla jak najszybszego zapewnienia bezpieczeństwa i gwarancji nowej lokalizacji dla szkoły, Powiat Starachowicki podpisze z Gminą Starachowice umowę użyczenia budynku przy ulicy Leśnej. Po procesie administracyjnym w zakresie edukacyjnym, Rada Powiatu i Rada Miejska będą podejmować uchwały o zamianie nieruchomości. Nastąpi to w najszybszym możliwym terminie. Niezakłócone funkcjonowanie szkoły jest naszym wspólnym priorytetem. Dołożymy wspólnie wszelkich starań by Szkoła Branżowa i Liceum Sportowe rozwijały się jak najlepiej w nowej lokalizacji. Wspólnie będziemy wspierać dyrekcję i grono pedagogiczne w tym, aby warunki do pracy i nauki poprawiły się w stosunku do obecnej lokalizacji”.

Co na to Rady?

Czy głosowanie radnych wobec oświadczenia, które wydali prezydent i starosta będzie tylko formalnością? – zapytaliśmy przewodniczących Rady Miejskiej i Powiatu.

Bożena Wrona, przewodnicząca Rady Powiatu

 • To jest jeszcze w trakcie dyskutowania. Co będzie, okaże się w czasie sesji. To Rada Powiatu będzie podejmowała w tym temacie decyzje. Na pewno te sprawa będzie jeszcze omawiana i analizowana i zostaną wzięte pod uwagę wszystkie za i przeciw.

Michał Walendzik, przewodniczący Rady Miejskiej

 • Czy głosowanie to będzie formalność? To będzie decyzja radnych, do nich należy głos i od nich zależy, czy to zostanie przegłosowane. Wtedy można powiedzieć, że decyzja została podjęta. To decyzja Rady Powiatu, Rady Miejskiej i Kuratora Oświaty, który również ma tu swój głos. Sesja jest zaplanowana na 28 lutego, na tydzień przed powinny być zgłoszone projekty uchwał. Na razie nic w tej sprawie nie wpłynęło, co nie oznacza, że nie może być wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. Nie jestem w to mocno zaangażowany, jeśli organy wykonawcze gwarantują, że to dobra decyzja, to wierzę, że będzie dobrze.

Jakie argumenty?

Co przemawia za koniecznością zmian? Jakie są obawy? Podczas debaty w SP nr 11 strony wygłaszały swoje stanowiska

Marek Materek

 • Zdajemy sobie sprawę, że to budzi obawy obu stron, ale musimy patrzeć na miasto i powiat z perspektywy wieloletniej i wszystkich szkół, a nie tylko jednej. W budynkach podstawówki i gimnazjum uczyło się w sumie ponad 1.400 uczniów. Oba budynki na potrzeby SP nr 11, to za dużo, a miasta nie stać na zagospodarowanie obu budynków. Nawet po przejściu ZSZ nr 3 będzie mniej uczniów niż było w podstawówce i gimnazjum.

Dlaczego dążymy do zamiany budynków? Odpowiedź jest bardzo prosta. By w ogromnym pustym budynku po gimnazjum nadal była szkoła, a nie inna, komercyjna działalność. Jeśli szkoła nie zostanie przeniesiona, budynek zostanie przeznaczony do sprzedaży.

Drugim powodem jest brak środków w powiecie na remont starego budynku ZSZ nr 3 i budowę hali sportowej. Trzecim powodem jest możliwość sprzedaży terenu ZSZ nr 3 w przyszłości. Dzięki czemu z nawiązką zwrócą się środki, które chcemy zainwestować w SP 11 i ZSZ nr 3 plus inne obiekty ma terenie miasta.

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby: pozostanie ZSZ nr 3 przy ul. Szkolnej i remont budynku plus budowa hali i możliwość sfinansowania przez gminę zagospodarowania budynku po Gimnazjum nr 3 na inne miejskie potrzeby. Niestety takich opcji nie mamy ani w mieście, ani w powiecie w kolejnych latach. Stąd trudne decyzje, które musimy podejmować i wybór „mniejszego zła”.

Piotr Babicki, starosta starachowicki

–  Kluczowym problemem, przed którym stoi powiat jest remont hali przy ZSZ nr 3, oraz szkoły, którego ze względu na sytuację finansową ani teraz, ani w najbliższej perspektywie nie będziemy w stanie wykonać. Stąd konieczność przenosin. Pieniądze na remonty w ZSZ nr 3 były przyznane w poprzedniej kadencji, ale ówczesny zarząd  z nich zrezygnował.

Decyzja o przeniesieniu podjęta może być już w najbliższy wtorek, na sesji Rady Powiatu. Mieliśmy komisję edukacji, na której pozytywnie zaopiniowana została uchwała o zamiarze przeniesienia szkoły. Zajmujemy się w tym momencie sprawami związanymi ze sferą edukacyjną, domówieniem warunków przeniesienia szkoły, bo kwestia związana z zamianą nieruchomości, to jest kwestia wtórna. Cały czas rozmawiamy i dyskutujemy na temat warunków w nowej lokalizacji dla jednej szkoły i drugiej. W przypadku pozytywnego przejścia tego procesu, gwarantujemy, że będą mieli państwo czarno na białym to, jakie warunki szkoła jedna i druga będą miały w związku z przeniesieniem ZSZ nr 3.

Mariusz Majewski, dyrektor ZSZ nr 3

 • Nie pchamy się na ul. Leśną. To jest pewna idea wypracowana przez prezydenta i starostę. Jeśli już będziemy do tego zmuszeni, będziemy walczyć o jak najlepsze warunki dla naszych uczniów. Jest duża wola miasta i powiatu, by spełnić wszystkie nasze warunki. Tylko skąd na to pieniądze? Za to, co trzeba zainwestować w przeprowadzenie tej operacji, można by wyremontować halę przy ZSZ nr 3 i mieć problem rozwiązany.

Jest jeszcze inny pomysł – sprzedać boiska przy Szkolnej. Może nie zarobi się na tym 5 mln zł ale np. 1,5 czy 2 mln zł. To wystarczy na remont hali i inne potrzeby powiatu.

Obskurny z zewnątrz budynek nie zniechęca uczniów do naszej szkoły, bo w tym roku przyszło do nas 300 nowych uczniów. W środku są naprawdę dobre warunki, Jerzy Materek, członek Zarządu Powiatu podczas wizyty w szkole nie potrafił wskazać miejsc do remontu.

Bardzo bym prosił o jak najszybsze podjęcie decyzji, albo w jedną albo w drugą stronę. Myślę, że wszyscy mają już dość przepychanek, sytuacji, że nie wiadomo co będzie. Podejmijmy męską decyzję, żebyśmy mogli jak najszybciej zamknąć temat i albo zająć się przeprowadzką albo normalnie pracować.

Krzysztof Rokita, dyrektor SP nr 11

 • Zgodnie z sugestiami rodziców negocjujemy ich postulaty. Będziemy robić wszystko, by zapewnić naszym uczniom, jak najlepsze warunki. By w pełni zadbać o ich potrzeby i bezpieczeństwo. Jest wiele wątpliwości, obaw, ale prowadzone rozmowy mają na celu wypracowanie warunków, które będą satysfakcjonowały obie strony.

Sylwester Kwiecień, były prezydent Starachowic, radny miejski (SLD)

 • 14 lat temu stałem przed dylematem i planem likwidacji SP nr 11.Spotkałem się ze sprzeciwem i wycofałem się z tego pomysłu. O to samo apeluję do prezydenta miasta. Nie można na wszystko patrzeć przez pryzmat kasy. Pieniądze raz są, raz ich nie ma. Prezydent coś wymyślił, może przedyskutował ze starostą, a gdzie są radni w tym wszystkim? Czy mają być tylko wzywani, jak trzeba podnieść rękę do głosowania? Żadnej analizy finansowej tego zabiegu nie ma. A gdzie czynnik ludzki? Prezydent i starosta mają większość w Radzie, więc podejmą decyzje „za”, a znając prezydenta na pewno nie odpuści.

Danuta Krępa, była starosta, radna powiatowa (PiS)

 • Pomysł przeniesienia ZSZ nr 3 jest fatalny. To interes dla miasta, a nie powiatu. Nasza szkoła będzie doklejona do sąsiedniego budynku, a w zamian gmina dostanie wolno stojący budynek w doskonałej lokalizacji, który zaraz sprzeda. To utrudni życie dzieciom z SP nr 11, a nie poprawi warunków młodzieży z ZSZ nr 3.

Agnieszka Kuś, radna powiatowa (PiS)

 • Problemem szkoły jest hala do remontu, a tu dostają budynek bez hali. Dlaczego gmina nie zaproponuje powiatowi wolno stojącego budynku po Gimnazjum nr 1 przy ul. Kieleckiej? Jak zostaną pogodzone i zabezpieczone potrzeby sportowe uczniów? Poza tym powiat ma dostać budynek z lokatorem w postaci serwerowni, która będzie w piwnicach gimnazjum.

Piotr Ambroszczyk, radny powiatu (KW Marka Materka)

 • Za cztery lata nastąpi drastyczne załamanie demografii, musimy się ratować jako samorząd już dziś. Te ruchy za kilka lat będą nieuniknione. Sam mam dziecko w tej szkole, moja żona tu uczy, są pewne obawy, ale wszystko jest do pogodzenia, przy odrobinie porozumienia i chęci współpracy.

Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty  

 • Jaka jest opinia kuratorium w tej sprawie na razie za wcześnie, gdyż nie ma uchwały Rady. Nie wiemy, jaka będzie decyzja. Żeby coś dobrego zaistniało musi być porozumienie. Dzieci i młodzież funkcjonują obok siebie w wielu szkołach, to się dzieje i nie ma problemu. My będziemy rozpatrywać całą sprawę i patrzeć na nią w kontekście dzieci, jak wyglądać będzie ich sytuacja, jakie będą mieć warunki, czy nie będzie dwuzmianowości. O to będziemy dbać. A budynki, ich zamiana, kto co sprzeda, kto na tym zarobi itd. to jest problem samorządów.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

PILNE: w szpitalu w Ostrowcu Św. zmarł pacjent ze Starachowic

Niepokojące informacje napłynęły z ostrowieckiego szpitala. Tamtejszy oddział intensywnej terapii został zamknięty do odwołania. W poniedziałek (30 marca) zmarły trzy osoby, a w nocy...

Liczba hospitalizowanych rośnie z dnia na dzień. Najnowsze dane

W lawinowym tempie w województwie świętokrzyskim rośnie liczba osób, jakie zostały poddane kwarantannie. Jak poinformowała Ewa Łukomska, rzecznik prasowy wojewody świętokrzyskiego 4406 osób jest poddanych...

Komunie i bierzmowania poczekają, pogrzeby według potrzeb

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i na świecie z oczywistych względów ograniczył możliwość sprawowania i uczestnictwa w obrzędach religijnych. A co z sakramentami i...

Konkursy muszą poczekać

Gmina Starachowice ogłosiła konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Miejskiego nr 14 w Starachowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach (w związku z upływem...

Z OSTATNIEJ CHWILI: ten manewr będzie go drogo kosztować. Wyprzedzał drugi pojazd

Zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych zakończyła się podjęta przez funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, interwencja odnotowana we wtorkowe (31 marca) południe. Jak...

PILNE: rząd wprowadza nowe obostrzenia. W sklepach ma być mniej osób

Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże...

Ościenne szpitale (nie)obciążone

Czy i jak przekształcenie starachowickiej lecznicy w jednoimienny szpitala zakaźny wpłynęło na funkcjonowanie ościennych szpitali? Jak dyrektorzy placówek i personel medyczny radzą sobie w...

Tragiczny bilans minionej doby w Polsce. Nie żyje 9 osób zakażonych koronawirusem

Ministerstwo zdrowia poinformowało w poniedziałek o 193 nowych, potwierdzonych wynikami badań laboratoryjnych, przypadkach koronawirusa. Bilans wzrósł do 2055. W poniedziałek zmarło 9 osób, łącznie...

Poniedziałkowy raport ze szpitala w Starachowicach. Jest zaopatrzenie z Agencji Rezerw Materiałowych

W poniedziałek z rządowej Agencji Rezerw Materiałowych do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dotarł kolejny transport środków ochrony, a w nim: 250 litrów...

Z OSTATNIEJ CHWILI: przybywa osób zarażonych koronawirusem

W województwie świętokrzyskim potwierdzono 9 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. To mężczyzna w sile wieku z powiatu augustowskiego (woj. podlaskie), młody mężczyzna z powiatu sandomierskiego,...

Rzecznik wojewody informuje: 40 pacjentów w szpitalach regionu świętokrzyskiego

Na terenie województwa świętokrzyskiego: 40 osób jest hospitalizowanych, 4387 osób jest poddanych kwarantannie, zaś 137 osób jest pod nadzorem epidemiologicznym – tak przedstawiają się...

UWAGA WĄCHOCK: Spis próbny!

Statystyka publiczna przygotowuje się do przeprowadzenia spisu próbnego (od 1 do 30 kwietnia 2020 r.). W województwie świętokrzyskim spis próbny zostanie przeprowadzony na terenie...

Czy jest jeszcze szansa na przeniesienie ZSZ nr 3 na ul. Leśną?

Wojewoda świętokrzyski unieważnił w trybie nadzorczym uchwałę Rady Powiatu starachowickiego w sprawie zamiaru przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach do budynku po...

Kulisy głosowania w sprawie miejskiej kuchni i łącznika przy dawnym gimnazjum

Radni miejscy w Starachowicach zablokowali częściowo pomysł prezydenta miasta dotyczący zbiorowego żywienia dzieci w przedszkolach. Póki co nie będzie też rozbudowy budynku byłego Gimnazjum...

Historyczne głosowanie w Sejmie

Kiedy jesienią ub. roku Agata Wojtyszek obejmowała poselski mandat, nawet nie przyszło jej do głowy, że będzie musiała decydować o tak dramatycznych dla Polski...

Najnowsze komentarze

 • Błąd, nie wybrano żadnego ID reklamy ! Sprawdz swój kod!

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze