Przewrót w powiecie

Danuta Krępa, starosta, Marek Pawłowski, wicestarosta, Monika Nowak, Andrzej Sendecki i Maria Salwa, członkowie Zarządu powiatu, Tomasz Margula, przewodniczący Rady Powiatu – to efekty zmian jakie zaszły w powiecie starachowickim.

Starosta odwołany

Do zerwania dotychczasowej kolacji rządzącej w powiecie  doszło pod koniec grudnia ub. roku, kiedy ze stanowiska przewodniczącej Rady Powiatu odwołana została Bożena Wrona (PSL) i gdy przedstawiciele klubu radnych „Razem dla Mieszkańców” złożyli wniosek o odwołanie ze stanowiska starosty Dariusza Dąbrowskiego.

W porządku obrad styczniowej (30 stycznia) znalazł się punkt dotyczący odwołania starosty. We wniosku pod adresem starosty padły zarzuty opieszałości, braku należytej dbałości o politykę inwestycyjną powiatu, ogólny spadek dynamiki rozwoju, brak inwestycji drogowych, niewystarczający nadzór nad szpitalem.

Z zarzutami absolutnie nie zgodził się D. Dąbrowski. – Bywają takie dni, że przychodzi nam się spotkać z niesprawiedliwym osądem. Przygotowałem odpowiedź na stawiane mi zarzuty. Uważam że podane powody nie odzwierciedlają faktów. Zupełnie niezasadny jest zarzut o spadku dynamiki rozwoju powiatu. Świadczą o tym wydatki inwestycyjne w latach tej kadencji, które wynosiły w 2015 r. – 8.990.303 zł a w 2016 r. – 15.185.155,17 zł. Z powyższego wynika, że nakłady inwestycyjne były wyższe od tych z lat poprzednich. Nie sposób pominąć faktu, że w 2016 r. w ciągu kilku miesięcy wybudowano Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy. Dzięki projektowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po raz pierwszy powiat dysponuje dwoma własnymi mieszkaniami wspomaganymi dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowano niezwykle trudną inwestycję polegającą na stabilizacji osuwiska przy zbiorniku „Wióry”. To tylko kilka z inwestycji – mówił w wystąpieniu starosta.

Ripostował Andrzej Matynia, przedstawiając kontrę na fakty zaprezentowane przez starostę, po czym zamknięto dyskusję i przystąpiono do tajnego głosowania nad odwołaniem starosty. D. Dąbrowski został odwołany ze stanowiska 13 głosami „za”. Przeciw było 8 radnych. Były starosta podziękował za wytężoną pracę całemu zarządowi, radzie i pracownikom starostwa.

Nowi w powiecie

Kilka minut po odwołaniu starosty, rezygnację z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu złożyła Danuta Krępa. Rada przychyliła się do jej prośby. Rezygnacja była celowa by móc ubiegać się o stanowisko starosty. Danuta Krępa była jedyną kandydatką zgłoszoną do piastowania tej funkcji. Rada wybrała ją na ten urząd tym samym stosunkiem głosów, którym odwołała poprzedniego starostę: „za” było 13 radnych, a 8 „przeciw”.

Kolejno radni powołali na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Margulę radnego z klubu Razem dla Mieszkańców. „Za” takim wyborem było 19 radnych, przeciw 2.

Danuta Krępa, nowy starosta wskazała następnie kandydatów na wicestarostę i członków Zarządu. Funkcję wicestarosty przy 13 głosach „za” , 4 „przeciwnych” i 3 „wstrzymujących” objął Marek Pawłowski. Nowymi członkami Zarządu powiatu zostali: Andrzej Sendecki (19 głosów „za”, 2 „przeciw”), Monika Nowak (14 głosów „za”, 7 przeciwnych). Nieetatowym członkiem został Maria Salwa przy 14 głosach „za” i 7 przeciwnych.

W porządku obrad znalazł się także punkt o odwołaniu Jerzego Stachuczego (PSL) z funkcji wiceprzewodniczącego RP. Powodem miało być niewywiązywanie się z obowiązków ze względu na małe doświadczenie.  13 radnych zagłosowało za odwołaniem a 7 było przeciwnych.

Wszystkie głosowania były tajne.  W poniedziałek, 6 lutego na planowanej konferencji nowy starosta i członkowie przedstawią szczegóły swojej pracy i cele jakie przed sobą stawiają.

 

 

Poprzedni artykułPech w karnych
Następny artykułZ podwórka pod cmentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Za niespełna dwa tygodnie od poniedziałku, 1.07 będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Kiedy i jakie wnioski będą przyjmowane? Od 1.07 świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. Zgodnie z...
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi podała wstępne wyniki ostatnich wyników egzaminów gimnazjalnych. Jak poszło gimnazjalistom z powiatu starachowickiego i poszczególnych gmin z każdej części egzaminu?   Język angielski - poziom podstawowy średni wynik w punktach średni wynik w procentach liczba zdających gm. Brody 27,62 69,1 66 KRAJ - 68 - gm. Wąchock 26,94 67,3 64 gm. Starachowice 26,82 67,1 80 WOJEWÓDZTWO...

Podium należało do MiMu

Tancerze Szkoły Tańca MiM ze Starachowic kilkakrotnie stawali na podium podczas 46. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Białymstoku. Dwukrotnie zajęli pierwsze miejsca. 8 i 9 czerwca zespoły Szkoły Tańca MiM uczestniczyły w odbywającym się w Białymstoku 46 Międzynarodowym Festiwalu Tańca...
Do jakich przestępstw dochodzi na terenie gminy Wąchock? Jakie zdarzenia zgłaszają mieszkańcy za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń? W których sołectwach policja interweniuje najczęściej? Jak podaje starachowicka policja na terenie w gminy Wąchocku w ub. roku odnotowano 119 przestępstw. Policja interweniowała...
Niecodzienna interwencja z udziałem ratowników z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W nocy z 15 na 16 czerwca, w jednym z prywatnych mieszkań przy ul. Górnej w Starachowicach pojawił się nieproszony gość. Kto to taki? Przez okno, do mieszkania dostał...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze