23 miliony złotych, które odmienią Starachowice

Zalew Lubianka

Dzięki rewitalizacji nastąpi zagospodarowanie otoczenia zbiornika, poszerzenie plaży, ścieżka pieszo rowerowa wokół zbiornika, strefa rekreacji, nowe molo, nowe zaplecze sanitarne, gastronomiczne i techniczne, miejsca postojowe, mała architektura, pole namiotowe i kempingowe, nasadzenia drzew, krzewów, klomby.

Zalew Pasternik

Tu nastąpi zagospodarowanie północnej linii brzegowej poprzez budowę placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenia drzew, krzewów, wykonanie klombów, wykonanie ścieżki pieszo rowerowej, wykonanie trawników, montaż ławek, leżaków, budowa zjazdu i parkingu dla samochodów osobowych, wykonanie oświetlenia, altany ogrodowe, stojaki rowerowe.

Pałacyk

Zabytkowy budynek przy Konstytucji 3 Maja zyska zupełne nowe oblicze wraz z nowymi łączami sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej. Nastąpi oczyszczenie terenu i adaptacja budynku poprzez remont jego konstrukcji i zabytkowej elewacji. W planach jest rozbudowa budynku „Pałacyku” obejmującą budowę nowego skrzydła i łącznika oraz zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych, jak ławki parkowe, schody ogrodowe, drogi wewnętrzne, parking, chodniki, poręcze, oświetlenie terenu.

W pierwszej kolejności konieczna jest rozbiórka dwóch historycznie późniejszych przybudówek przy Pałacyku. Następnie budynek zostanie rozbudowany o nowe skrzydło usytuowane po stronie północno-wschodniej. Istniejące ciągi piesze o nawierzchni asfaltowej zostaną rozebrane, w miejsce powstanie nowy układ ciągów pieszo-jezdnych z brukowej kostki granitowej. Miejsce zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W piwnicach znajdą się pomieszczenia technicznej obsługi budynku wraz z komunikacją, na parterze przewidziano kawiarnia z zapleczem i oranżerią, punkt informacji, salę biurowo-ekspozycyjną, toalety personelu oraz toalety ogólnodostępne wraz z komunikacją. W obrębie pierwszego piętra: pomieszczenie organizacji pozarządowych, dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze oraz toalety ogólnodostępne wraz z komunikacją.

Starachowickie Centrum Kultury i otoczenie

Dofinansowanie pozwoli na remont zaplecza scenicznego – roboty instalacyjne, roboty budowlane, remont łazienek. Na parterze prace remontowe obejmą salę muzyczną, magazyn sprzętu akustycznego, korytarz, wejście główne do kina, klatkę schodową, pomieszczenia gospodarcze, wejście do budynku administracyjnego. Na drugim piętrze nastąpi budowa i montaż windy, instalacja ciepłej wody użytkowej pod kątem remontu łazienek i toalet wraz z instalacją solarną.

W otoczeniu SCK wyremontowane zostaną parkingi, podjazdy, scena plenerowa, nastąpi przebudowa fontanny, oraz zagospodarowanie terenu z zielenią, monitoringiem, powstaną schody łączące Osiedle Wzgórze z SCK.

Osiedle Wzgórze

Metamorfoza czeka komórki przy budynku zlokalizowanym przy ul. Widok w celu adaptacji na świetlicę środowiskową oraz, ukształtowanie terenu przy budynku Widok 10 (plantowanie gruntu, sadzenie drzew i krzewów, wyposażenie w małą architekturę, jak piaskownica/plac zabaw, ławki, kosze, pergole, altana, ogrodzenie, chodniki, schody).

Park Miejski 

Modernizacja tej części miasta dotyczyć będzie alejek głównych i ciągów pieszo-jezdnych. Nastąpi budowa tarasu widokowego przy Rondzie Kaczyńskiego i ścieżki żelaza przez teren parku i wzdłuż ul. Pileckiego. W ramach zagospodarowania terenu powstanie: zjeżdżalnia, stok saneczkowy, ławki, pojedyncze siedziska, leżaki, hamaki, ścieżki na siatce, stoły do gier, domek na drzewie, stojaki rowerowe, stacja obsługi rowerów, rzeźba Żeromskiego i rekonstrukcja wejścia do szybu, place zabaw o powierzchni trawiastej i sztucznej. Przewidziano też utworzenie ścieżki historycznej, ścieżki naukowo-technicznej, ścieżki kultury: budowę amfiteatru z muszlą koncertową, widownią, zadaszeniem sceny. To wszystko z nowym oświetleniem, monitoringiem i punktami sieci Wi-Fi. Przy tej okazji nastąpi przebudowa ul. Chopina z miejscami postojowymi, przebudowa budynku „Baby Jagi”, wykonanie w ciągach chodników schodów z poręczami, wykonanie w ciągach alei pochylni oraz schodów z poręczami, uporządkowanie terenu parku oraz Skweru Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Starachowice Dolne

Ta inwestycja obejmuje stworzenie podwórca przy ul. Radomskiej w formule „woonerf” z nowym oświetleniem, wymianą nawierzchni chodników, donicami z drzewami, ławkami i  budową ścieżki rowerowej. Ponadto nastąpi przebudowa placu dworca wzdłuż linii kolejowej oraz przed dworcem, gdzie powstaną trawniki, ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, nowe nasadzenia, ławki, kosze, latarnie, ogrodzenie.

Projekt przewiduje budowę skweru pomiędzy ul. Nadrzeczną a ul. Sportową wraz z montażem ławek, koszy i latarni z uwzględnieniem osi kompozycyjnej w kierunku historycznego domu robotniczego z 1836 r.

Gmina Starachowice jako jedyna w regionie otrzymała dofinansowanie na Modelową Rewitalizację Miast.

– W Urzędzie Miejskim wielu pracowników od trzech lat wykonuje mrówczą pracę, by to się udało! Dziękuję Im z całego serca za Ich pracę, wysiłek i zaangażowanie. To dużo więcej pracy dla pracowników, ale dla nas jako Mieszkańców to przede wszystkim powód do dumy, że możemy wspólnie zmieniać Starachowice na lepsze – podsumował prezydent Marek Materek.

Całkowita wartość projektu wynosi 37,2 milionów złotych, w tym dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego – 22,9 miliona złotych!

2 KOMENTARZE

 1. Biedne te Starachowice. W latach koniunktury trwoni się publiczne pieniądze, na fontanny,trawniki,rewitalizacje terenów

  . Co to jest dotacja? Dotacja to dodatek do planowanej inwestycji.

  Wkład własny trzeba mieć,żeby otrzymać dotację.

  Skąd wkład własny? Z środków miasta lub kredytu.

  Skąd się biorą środki własne? Z kieszeni mieszkańców ,pobierane w formie podatków lub zysków spółek miejskich.

  Otóż, moim zdaniem, miasto powinno dążyć do polepszenia warunków życia mieszkańców.

  Obniżać koszty ich życia w mieście. Inwestować w obniżanie kosztów funkcjonowania wodociągów, kanalizacji, ciepłownictwa. To jest przyszłość, a nie rewitalizacja Lubianki, która nigdy Balatonem nie będzie.

  Na każdy wydany milion na takie pseudo inwestycje, potrzeba 200 tys rocznie,żeby później utrzymać te fontanny,baseny,parki zbiorniki wodne.

  Najpierw była władza skorumpowana ,Później rozrywkowa. Teraz jest rozrzutna.

  Myślę,że potrzebny jest prawdziwy menager,doświadczony i wykształcony. Bez korzeni partyjnych (macek jak u ośmiornicy) . Dotyczy to też radnych.

  Tylko jak to zrobić?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Piracki bilans lipcowego weekendu. Prawa jazdy do depozytu

Siedmiu kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h, troje nietrzeźwych kierujących oraz jedna kierująca bez uprawnień - to bilans wykroczeń, a także...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze