Kapłan z Wąchocka obchodzi 60-lecie święceń!

Rozmaitośći Wąchock

Dziś, w niedzielę 1 lipca br. w Wąchocku odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia święceń kapłańskich zacnego Jubilata księdza prałata Franciszka Szczykutowicza, Honorowego Obywatela Wąchocka, mieszkającego na stałe i pracującego od lat na Florydzie.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 w kościele Opactwa Ojców Cystersów pw. NMP i św. Floriana w Wąchocku.
Ks. Franciszek Szczykutowicz jest Honorowym Prałatem Jego Świątobliwości. Urodził się 6 września 1933 roku w Wąchocku. Wybrał drogę poświęconą służbie Bogu i ludziom. 20 kwietnia 1958 roku w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
W 1967 roku będąc misjonarzem Towarzystwa Chrystusowego wyjechał do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W 1974 roku otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Od 1985 do 2017 roku był proboszczem parafii pw. Świętej Teresy w Sunny Hills na Florydzie, w diecezji Pensacola – Tallahasee. W 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powołał Go do grona Honorowych Prałatów Jego Świątobliwości. W 2009 roku Rada Miejska w Wąchocku zadecydowała o nadaniu ks. Franciszkowi Szczykutowiczowi tytułu Honorowego Obywatela Wąchocka.
Ksiądz F. Szczykutowicz jest bardzo związany z Wąchockim i całą parafią, ma tu rodzinę, przyjaciół, znajomych. Jego bratankiem jest Tomasz Szczykutowicz, społecznik, dziennikarz, były radny RM.
Kapłan od zawsze wspierał wąchocki klasztor, pomagał także parafialnemu „Caritasowi”.W 2008 roku gdy obchodził 50-lecie święceń kapłańskich, była odprawiona uroczysta Msza św. w kościele w Wąchocku. Ks. F. Szczykutowicz po raz kolejny dał wyraz troski o wąchocki kościół fundując ołtarz soborowy i nowa ambonę.

Ks. Prałat Franciszek Szczykutowicz jest osobą znaną wśród Polonii Amerykańskiej, szanowaną i lubianą nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w kręgach kościelnych. Postrzegany jako człowiek wielkiego serca, niezwykle szczery, pogodny, oddany swojemu miastu.

W Jego imieniu zapraszamy na uroczyste obchody diamentowej rocznicy święceń kapłańskich.

Małgorzata Śpiewak

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.