Kiedy wójt z wyboru rady?

Okolice

Wśród nasz Czytelników pojawiają się pytania i wątpliwości o wybory na wójta gminy w przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Z taką sytuacją w powiecie starachowickim mamy w dwóch gminach: Mirzec, gdzie o reelekcję ubiega się obecnie urzędujący wójt Mirosław Seweryn oraz w gminie Pawłów, gdzie wójt Marek Wojtas stara się powtórnie o najwyższy urząd w gminie.

W takim przypadku na karcie do głosowania znajdzie się pytanie: czy popierasz kandydata? Do wyboru odpowiedzi: Tak lub Nie. Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów na TAK.W przypadku gdy jedyny zgłoszony kandydat nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Wyboru wójta dokonuje również rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym, jeżeli nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat.

e

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.