100 lat szkoły w Rudzie

Brody

Kiedy 100 lat temu Polacy cieszyli się upragnioną wolnością, w Rudzie (gm. Brody) stawiano pierwsze kroki w zakresie szkolnictwa. Historyczny jubileusz był świętem dla całej społeczności lokalnej.

Początki szkolnictwa w Rudzie to historyczny 1918 rok. Nauka odbywała się wówczas w prywatnym mieszkaniu. Pięć lat później zakupiony został z funduszu gminy budynek w Wielkiej Wsi i przewieziony przez mieszkańców Rudy na obecne miejsce. Była to szkoła o jednej izbie lekcyjnej i mieszkaniu dla nauczyciela a pierwszym nauczycielem był Józef Gruszeczki, który uczył w czterech oddziałach aż do wybuchu II wojny światowej. W latach 50. XX wieku szkoła posiadała już sześć oddziałów. W 1956 roku kierownictwo nad szkołą objął Piotr Wilczyński. W czasie jego kadencji dobudowano dwie sale lekcyjne oraz wyremontowano starą część budynku.

Przez lata szkoła rozwijała się i zmieniała organizacyjnie, stając się w 1974 roku punktem filialnym szkoły w Brodach. We wrześniu tego roku funkcję kierownika punktu powierzono Alinie Rączce, której wysiłki skoncentrowały się na obronie placówki oświatowej w Rudzie, zagrożonej likwidacją. Po latach zmagań dopiero w 1988 roku szkoła uzyskała status pełnej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Był to powód do radości dla całej wsi, która już wcześniej za cel postawiła sobie budowę nowej szkoły. Powstał Społeczny Komitet budowy szkoły w Rudzie, rozpoczęto pierwsze prace ziemne, w co czynnie zaangażowali się mieszkańcy Rudy. Z czasem budowa szkoły w Rudzie stała się inwestycją gminną. W 1991 dyrektor Alina Rączka odeszła na emeryturę, ale nadal aktywnie uczestniczyła w życiu wsi i szkoły. Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje Ewa Stawiarska, która do dziś kieruje placówką.

Od czasu początków szkolnictwa w Rudzie mija w tym roku 100 lat. Okrągły jubileusz uczczono w sposób wyjątkowy. Rocznicowe obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele w Krynkach. Część oficjalna odbyła się w szkolnych murach. Do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie przybyli zaproszeni goście, a wśród absolwenci szkoły, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele gminy Brody, mieszkańcy, uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, przyjaciele i sympatycy współpracujący ze szkołą od lat. Jak na urodziny przystało były ciepła słowa uznania i gratulacji. Wraz z życzeniami na ręce dyrekcji przekazywano kwiaty i upominki. Ważnym punktem uroczystości było uroczyste wmurowanie kapsuły czasu. Przy szkole zasadzono dęba pamięci a w szkole odsłonięto pamiątkową tablicę. O część artystyczną zadbali uczniowie, którzy pod kierunkiem nauczycieli przygotowali program wpisujący się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

ewan

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.