Szkolny ranking wyników gimnazjalnych

Prezentujemy wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego jakie osiągnęli uczniowie naszych szkół. Niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o wyniki ze wszystkich przedmiotów jest Gimnazjum Społeczne Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Starachowicach.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wyniki egzaminu gimnazjalnego, jaki osiągnęli uczniowie poszczególnych szkół w powiecie starachowicki i kieleckim. Poniżej przedstawiamy wyniki ze wszystkich naszych szkół, w poszczególnych przedmiotach, z jakimi musieli zmierzyć się uczniowie na egzaminie.
Na prowadzeniu jak i w latach ubiegłych wciąż jest Gimnazjum Społeczne STO w Starachowicach. Uczniowie tej szkoły osiągnęli wyniki wyższe niż średnie w województwie czy kraju!
W przedmiotach przyrodniczych, matematyce i języku polskim bardzo dobrze poradzili sobie również uczniowie gimnazjum w Chybicach, ustawiając się tuż za Społecznym Gimnazjum. W języku angielskim doskonale poradzili sobie uczniowie Gimnazjum nr 2 w Starachowicach, a z historii i WOS tuż za liderami było Gimnazjum z Rzepina.
na osobnych rastrach


Język angielski – liczba zdających – wynik procentowy
Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach – 15 – 97%
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach – 70 – 76%
GMINA STARACHOWICE – 73%
Gimnazjum nr 3 w Starachowicach – 110 – 72%
Gimnazjum nr 4 w Starachowicach – 68 – 69%
Gimnazjum nr 1 w Starachowicach – 38 – 69%
KRAJ – 68%
POWIAT STARACHOWICKI – 67%
Gimnazjum w Bodzentynie – 70 – 66%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie – 54 – 66%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – 66%
Szkoła Podstawowa w Mircu – 61 – 65%
GMINA MIRZEC – 65%
GMINA BODZENTYN – 65%
GMINA BRODY – 65%
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 54 – 63%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach – 30 – 63%
Zespół Szkół we Wzdole Rządowym – 19 – 63%

POWIAT KIELECKI – 63%

GMINA WĄCHOCK – 63%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – 42 – 60%
Zespół Szkół w Rudkach – 37 – 58%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 44 – 58%
GMINA PAWŁÓW – 58%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie – 27 – 57%
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 38 – 56%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach – 38 – 55%
GMINA NOWA SŁUPIA – 55%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach – 7 – 31%
Gimnazjum Niepubliczne w Starachowicach – 16 – 31%


Historia i WOS – liczba zdających – wynik procentowy
Gimnazjum Społeczne STO w Starachowicach – 15 – 71%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie – 43 – 62%
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach – 80 – 60%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach – 38 – 60%
Zespół Szkół w Rudkach – 37 – 59%
KRAJ – 59%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – 42 – 58%
POWIAT KIELECKI – 58%
GMINA PAWŁÓW – 58%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – 58%
Gimnazjum nr 4 w Starachowicach – 72 – 57%
Gimnazjum w Bodzentynie – 77 – 56%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie – 71 – 56%
GMINA STARACHOWICE – 56%
POWIAT STARACHOWICKI – 56%
Gimnazjum nr 1 w Starachowicach – 45 – 55%
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 56 – 55%
GMINA WĄCHOCK – 55%
GMINA BRODY – 55%
GMINA BODZENTYN – 55%
Szkoła Podstawowa w Mircu – 75 – 54%
Gimnazjum nr 3 w Starachowicach – 148 – 54%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 44 – 54%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach – 35 – 54%
GMINA NOWA SŁUPIA – 54%
GMINA MIRZEC – 54%
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 38 – 52%
Zespół Szkół we Wzdole Rządowym – 19 – 50%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach – 7 – 34%
Niepubliczne Gimnazjum w Starachowicach – 16 – 32%


Język polski – liczba zdających – wynik procentowy
Gimnazjum SpołeczneSTO w Starachowicach – 15 – 81%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – 42 – 75%
Gimnazjum w Bodzentynie – 77 – 72%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach – 35 – 71%
GMINA PAWŁÓW – 71%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie – 43 – 70%
GMINA BODZENTYN – 70%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach – 38 – 69%
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 56 – 69%
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach – 80 – 69%
GMINA WĄCHOCK – 69%
GMINA BRODY – 69%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 44 – 68%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie – 71 – 68%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – 68%
Zespół Szkół w Rudkach – 37 – 68%
KRAJ – 68%
Gimnazjum nr 1 w Starachowicach – 45 – 67%
Gimnazjum nr 4 w Starachowicach – 72 – 67%
POWIAT KIELECKI – 67%
POWIAT STARACHOWICKI – 67%
Gimnazjum nr 3 w Starachowicach – 148 – 65%
GMINA STARACHOWICE – 65%
Szkoła Podstawowa w Mircu – 75 – 64%
GMINA MIRZEC – 64%
GMINA NOWA SŁUPIA – 62%
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 38 – 61%
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wzdole Rządowym – 19 – 61%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach – 7 – 35%
Gimnazjum Niepubliczne w Starachowicach – 16 – 25%


Matematyka – liczba zdających – wynik procentowy
Gimnazjum Społeczne STO w Starachowicach – 15 – 71%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – 42 – 57%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie – 43 – 57%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach – 35 – 56%
GMINA BRODY – 54%
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach – 80 – 53%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie – 71 – 53%
POWIAT KIELECKI – 53%
Zespół Szkół we Wzdole Rządowym – 19 – 52%
GMINA PAWŁÓW – 52%
KRAJ – 52%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach – 38 – 51%
GMINA BODZENTYN – 51%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – 51%
Zespół Szkół w Rudkach – 37 – 50%
Gimnazjum w Bodzentynie – 77 – 50%
Szkoła Podstawowa w Mircu – 75 – 50%
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 56 – 50%
GMINA WĄCHOCK – 50%
GMINA MIRZEC – 50%
POWIAT STARACHOWICKI – 50%
Gimnazjum nr 1 w Starachowicach – 44 – 48%
Gimnazjum nr 4 w Starachowicach – 72 – 48%
GMINA STARACHOWICE – 48%
Gimnazjum nr 3 w Starachowicach – 148 – 46%
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 38 – 46%
GMINA NOWA SŁUPIA – 46%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 44 – 44%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach – 7 – 30%
Niepubliczne Gimnazjum w Starachowicach – 16 – 16%


Przedmioty przyrodnicze – liczba zdających – wynik procentowy
Gimnazjum społeczne STO w Starachowicach – 15 – 72%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – 42 – 60%
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 56 – 57%
GMINA WĄCHOCK – 57%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie – 43 – 56%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie – 71- 56%
Gimnazjum nr 4 w Starachowicach – 72 – 56%
KRAJ – 56%
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach – 80 – 55%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – 55%
POWIAT KIELECKI – 55%
GMINA PAWŁÓW – 55%
GMINA BRODY – 54%
POWIAT STARACHOWICKI – 54%
Gimnazjum nr 1 w Starachowicach – 44 – 53%
Szkoła Podstawowa w Mircu – 75 – 53%
Zespół Szkół w Rudkach – 37 – 53%
GMINA STARACHOWICE – 53%
GMINA MIRZEC – 53%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach – 38 – 52%
Gimnazjum nr 3 w Starachowicach – 148 – 52%
Gimnazjum w Bodzentynie – 77 – 52%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 44 – 51%
GMINA BODZENTYN – 51%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach – 35 – 49%
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 38 – 49%
GMINA NOWA SŁUPIA – 49%
Zespół Szkół we Wzdole Rządowym – 19 – 47%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach – 7 – 34%
Niepubliczne Gimnazjum w Starachowicach – 16 – 29%

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Za niespełna dwa tygodnie od poniedziałku, 1.07 będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Kiedy i jakie wnioski będą przyjmowane? Od 1.07 świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. Zgodnie z...
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi podała wstępne wyniki ostatnich wyników egzaminów gimnazjalnych. Jak poszło gimnazjalistom z powiatu starachowickiego i poszczególnych gmin z każdej części egzaminu?   Język angielski - poziom podstawowy średni wynik w punktach średni wynik w procentach liczba zdających gm. Brody 27,62 69,1 66 KRAJ - 68 - gm. Wąchock 26,94 67,3 64 gm. Starachowice 26,82 67,1 80 WOJEWÓDZTWO...

Podium należało do MiMu

Tancerze Szkoły Tańca MiM ze Starachowic kilkakrotnie stawali na podium podczas 46. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Białymstoku. Dwukrotnie zajęli pierwsze miejsca. 8 i 9 czerwca zespoły Szkoły Tańca MiM uczestniczyły w odbywającym się w Białymstoku 46 Międzynarodowym Festiwalu Tańca...
Do jakich przestępstw dochodzi na terenie gminy Wąchock? Jakie zdarzenia zgłaszają mieszkańcy za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń? W których sołectwach policja interweniuje najczęściej? Jak podaje starachowicka policja na terenie w gminy Wąchocku w ub. roku odnotowano 119 przestępstw. Policja interweniowała...
Niecodzienna interwencja z udziałem ratowników z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W nocy z 15 na 16 czerwca, w jednym z prywatnych mieszkań przy ul. Górnej w Starachowicach pojawił się nieproszony gość. Kto to taki? Przez okno, do mieszkania dostał...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze