Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych. Co, gdzie, kiedy?

flash Oświata

Ustalony został już harmonogram rekrutacji do starachowickich przedszkoli miejskich i klas pierwszych szkół podstawowych. Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym jak również uzupełniającym.
PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

– 4 – 22.03.2019 r., do godz. 15.00 (postępowanie rekrutacyjne) i 17 – 24.06.2019 r. do godz. 15.00 (postępowanie uzupełniające) – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
– do 3.04.2019 r. (postępowanie rekrutacyjne) i do 26.06.2019 r. (postępowanie uzupełniające) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
– 8.04.2019 r., godz. 14.00 (postępowanie rekrutacyjne) i 28.06.2019 r., godz. 13.00 (postępowanie uzupełniające) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 9 – 24.04.2019 r., do godz. 15.00 (postępowanie rekrutacyjne) i 1-5.07.2019 r., do godz. 15.00 (postępowanie uzupełniające)– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
– 29.04.2019 r., godz. 14.00 (postępowanie rekrutacyjne) i 8.07.2019 r., godz. 14.00 (postępowanie uzupełniające) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

KLASY PIERWSZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

– 4-22.03.2019 r., do godz. 15.00 (postępowanie rekrutacyjne) i 29.04 – 7.05.2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
– do 29.03.2019 r. (postępowanie rekrutacyjne) i do 15.05.2019 r. (postępowanie uzupełniające) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
– 4.04.2019 r., do godz. 15.00 (postępowanie rekrutacyjne) i 21.05.2019 r., do godz. 14.00 (postępowanie uzupełniające) – podanie do publicznej informacji przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
– 5-12.05.2019 r., do godz. 15.00 (postępowanie rekrutacyjne) i 22-30.05.2019 r., do godz. 15.00 (postępowanie uzupełniające)- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
– 16.04.2019 r., do godz. 14.00 (postępowanie rekrutacyjne) i 3.06.2019 r.do godz. 14.00 (postępowanie uzupełniające) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.