Konkurs „Patriotyczne graffiti”

Rozmaitośći

Urząd Miejski w Starachowicach, Młodzieżowa Rada Miasta oraz Stowarzyszenie JES zapraszają do udziału w konkursie „PATRIOTYCZNE GRAFFITI”.Projekt „Starachowice – bezpieczne w praktyce ! Etap II” realizowany przez Gminę Starachowice przy współfinansowaniu ze środków rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

 Termin i miejsce Konkursu:

  • I część – wykonanie graffiti do 12 czerwca 2015 r. (Temat – Jan Piwnik „Ponury”)

    miejsce: (ściana przy schodach obok Galerii Skałka).

  • II część – wykonanie graffiti do 09 sierpnia 2015 r. (Temat – Generał Antoni Heda „Szary”)

    miejsce: (ściana przy placu rekreacyjnym na ul. Pustowójtówny).

W Konkursie mogą wziąć udział: indywidualni twórcy oraz grupy do 5 osób, które złożą do dnia 05 czerwca 2015 r. projekt graffiti (wstępny projekt planowanego graffiti z wyszczególnieniem rozmiarów i kolorów, jakie zostaną użyte) w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Projekt należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem :

 Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

 Konkurs „Patriotyczne Graffiti”

 Do projektu należy dołączyć informację zawierającą : imię, nazwisko autora/autorów projektu, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

Informacji udziela Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pod nr tel. (041) 273 82 79.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://bip.um.starachowice.pl/ w zakładce-Tablica ogłoszeń/ogłoszenia 2015 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.