Partyzancka Droga Krzyżowa 2018

Historia

Po raz 19. zuchy, harcerze i instruktorzy ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów Armii Krajowej wędrowali Partyzancką Drogą Krzyżową na Wykus.

Partyzancka Droga Krzyżowa wyznaczona szlakiem mogił partyzanckich na Wykusie wyruszyła po raz pierwszy w 2000 roku. Jej pomysłodawcą był śp. kpt hm Stefan Derlatka ps. „Daniel”.

Oprócz duchownych, nad właściwym przebiegiem modlitw, rozważań i śpiewu czuwały druhny hm Anna Skibińska i Grażyna Erbel z Harcerskiego Kręgu Seniorów „Łysica- Żubry” oraz Marek Samsonowski, honorowy Sołtys Wąchocka.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej, na Wykusie odbyła się Msza Św. celebrowana przez ojca Benedykta Zielińskiego z Opactwa Cystersów w Wąchocku oraz ks. Marka Pionka z parafii NPNMP ze Starachowic.

Hm Małgorzata Ślaska, komendantka hufca ZHP Starachowice pochyliła się nisko wszystkim kombatantom, pomysłodawcom oraz organizatorom Partyzanckiej Drogi Krzyżowej. Razem z członkiem Rady Naczelnej ZHP hm. Wojciechem Pietrzczykiem wręczyła brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” zasłużonym drużynowym druhnom phm. Renacie Krawiec i phm. Alicji Orłowskiej.

Szczególne podziękowania przekazano wraz ze Srebrną Odznaką Przyjaciół Harcerstwa na ręce leśników z Nadleśnictwa Suchedniów i Skarżyska-Kamiennej. Druhna komendantka podziękowała leśnikom za ich wieloletnią pomoc i wsparcie jakim służą organizatorom, porządkując leśne mogiły i pomagając przy ich renowacji.

Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy uczestnicy zregenerowali siły przy tradycyjnym bigosie, żurku i gorącej herbacie. Posiłki przygotowali Rycerze Kolumba z Ostojowa.

W  uroczystościach na Wykusie oprócz organizatorów z Koła ŚZŻAK w Starachowicach i Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK z komendantką dh. phm. Marylą Ćwik wzięli udział przedstawiciele władz harcerskich i samorządowych, członkowie środowisk ŚZŻAK, stowarzyszenie „Rezerwa”, Świętokrzyska Brygada WOT oraz środowiska starachowickiego Hufca ZHP: 38 SDH, 101 DSH, 111 ADH, HKS ” Łysica Żubry” ze Starachowic, 115 DH z Wielkiej Wsi, GZ „Świętokrzyskie Skrzaty” z Chybic, 11 DH ze Skarżyska-Kam., harcerze z Oleszna oraz mieszkańcy i młodzież z okolicznych miejscowości.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice, na czele szedł Krzysztof Krawiec.

wik

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.