Ognisko Plastyczne kończy 30 lat! Zobacz kto znany szlifował tu swój talent!

Historia Starachowice

Mija 30 lat od kiedy w Starachowicach zaczęło działać Państwowe Ognisko Plastyczne. W najbliższy piątek, 22 lutego w siedzibie Ogniska przy ul. Złotej odbędzie się jubileuszowa wystawa.
Otwarcie placówki i pierwsze zajęcia odbyły się dokładnie 1 października 1988 r. Pomysłodawcą założenia Ogniska Plastycznego był Kazimierz Nowicki, ale przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć śp. Marii Drozdowskiej, założycielki i pierwszej dyrektor Ogniska, która odeszła od nas nagle 29.04.2011 r. Była osobą nietuzinkową, artystą malarzem i znakomitym pedagogiem. Jako pierwszy dyrektor Ogniska kreowała jego niepowtarzalną atmosferę, była magnesem przyciągającym uzdolnioną młodzież i dzieci z terenu miasta i okolic.

Realizując jej idee staramy się, aby Ognisko było zawsze żywym miejscem formowania młodych talentów, jak również ośrodkiem popularyzującym sztuki plastyczne i kreujący kulturalne oblicze naszego powiatu. Pragniemy aby Ognisko służyło lokalnej społeczności upowszechniając kulturę plastyczną w środowisku lokalnym. Szlifując nieustannie młode talenty i ulepszając metody pracy, staramy się nie zmieniać tradycyjnej formy naszej placówki.

Regularnie bywamy współorganizatorami imprez plastycznych i konkursów we współpracy z różnymi instytucjami. Ognisko samodzielnie organizuje wiele wydarzeń, wśród których najważniejszą rolę pełnią wystawy. Są to doroczne ekspozycje prac uczniów na zakończenie każdego roku szkolnego, wystawy poplenerowe oraz indywidualne pokazy prac absolwentów i zaprzyjaźnionych artystów. Co pięć lat odbywają się prezentacje twórczości nauczycieli Ogniska.

Oni tworzyli i tworzą Ognisko

Obok Marii Drozdowskiej w skład pierwszej Rady Pedagogicznej weszli: Elżbieta Salamon, specjalizacja – tkanina, Ewa Wyczesana, absolwent lalkarstwa i Ryszard Uziębło, artysta malarz. W latach późniejszych zmienił się skład zespołu pedagogicznego. Elżbietę Salamon zastąpił Jerzy Kołaczyński, artysta malarz i performer, który pracował do czerwca 1992 r. W tym samym roku pracę rozpoczęła Aleksandra Michalska-Szwagierczak, artysta ilustrator. W 1996 r. do grona pedagogicznego dołączył Sylwester Kiełek, rzeźbiarz. Od września 2008 r. pracę podjęła Dorota Sarzyńska-Kosieradzka, artysta malarz, która prowadzi obecnie grupy dziecięce. Od września 2011 r. w Ognisku pracuje Marcin Bondarowicz, artysta ilustrator. Należy wspomnieć również ś. p. Beatę Migałę, która przez wiele lat z oddaniem pracowała w placówce, a która odeszła w 2006 r. Od początku istnienia placówki aż do 2009 r. pracowała tu nieoceniona księgowa Aleksandra Stępień, obecnie sprawy księgowe prowadzi Przemysław Krzewicki i Maria Krzewicka.

Od wieżowca do Złotej

Początkowo Ognisko mieściło się na jedenastym piętrze wieżowca przy ul. Granicznej 14. Od września 1991 r. organem prowadzącym i nadzorującym merytorycznie placówkę zostało Ministerstwo Kultury i Sztuki. W tym samym roku dzięki życzliwości miasta i Andrzeja Kołodziejczyka Ognisko zostało przeniesione do tzw.” Pałacyku”, gdzie funkcjonowało przez długie lata i było kojarzone z tym urokliwym miejscem. Od stycznia 1999 roku organem prowadzącym jest powiat starachowicki , a nadzór pedagogiczny pełni Centrum Edukacji Artystycznej.

W roku 2000 r. na emeryturę przeszła wieloletnia dyrektor Ogniska Maria Drozdowska. W tym samym roku w drodze konkursu Starostwo Powiatowe wyłoniło nowego dyrektora Ogniska, Ryszarda Uziębło, który piastował stanowisko do sierpnia 2008 r . Od września 2008 r. dyrektorem Ogniska jest S. Kiełek.

Na skutek pogarszających się warunków lokalowych trzeba było opuścić dotychczasową siedzibę. Było to możliwe dzięki staraniom dyrektora Ryszarda Uziębło oraz poparciu ówczesnych władz w marcu 2006 r. Ognisko otrzymało nową siedzibę w budynku przy ul. Złotej 6.

Stąd wychodzą artyści

Uzdolniona młodzież z naszego regionu jest przygotowywana do dalszego kształcenia w liceach plastycznych i wyższych uczelniach – gdzie wymagane są wysokie umiejętności twórcze. Uczniowie Ogniska są absolwentami szkół i akademii artystycznych oraz uczelni pedagogicznych. Studiowali lub studiują konserwację zabytków, historię sztuki oraz architekturę i wzornictwo. Prowadzą także samodzielną działalność artystyczną. Nasi uczniowie dobrze radzą sobie na wyższych uczelniach, wielu z nich studiuje i osiąga dobre i bardzo dobre wyniki a niektórzy znaleźli się nawet w grupie wyróżniających się studentów. Dyplomy ukończenia wyższych uczelni z wyróżnieniem otrzymali: Sewer Salamon, Leszek Bartkiewicz, Marcin Pawłowski, Agata Kosno i Marcin Bondarowicz, Ola Kędziora, Jarosław Szaran.

Wśród wychowanków Ogniska jest dziś wielu malarzy, architektów, rzeźbiarzy, grafików, projektantów, historyków sztuki, a także pedagogów przekazujących swoje umiejętności i wiedze następnemu pokoleniu. Nauczyciele z dumą notują nazwiska, tych dla których „Jedenaste piętro”, „Pałacyk” i „Złota” były dobrym początkiem należą do nich: Leszek Bartkiewicz, Marcin Bondarowicz, Sewer Salamon, Marcin Pawłowski, Piotr Majchrzyk, Katarzyna Turbiarz, Tomasz Moskal, Łukasz Zarzycki, Artur Miernik, Marceli Anduła, Magdalena Drygalak, Katarzyna Modrzycka, Dorota Różalska, Piotr Bełtowski, Anna Rebman, Olga Barucha, Urszula Duda, Anna Popławska, Magdalena Borowiecka, Michał Oprządek, Magdalena Pietras, Barbara Kotwica, Natalia Socha, Kamila Jarecka, Beata Kosno, Jolanta Boska, Rafał Pędrasik, Katarzyna Bernaciak, Mateusz Jędrzejewski, Magdalena Koszarska, Agnieszka Uziębło, Marcin Nowak, Miłosz Bojnarowicz, Małgorzata Łuczkiewicz, Krzysztof Zięba, Jarosław Szaran, Maja Wójcicka, Andżelika Bracka, Agnieszka Przygoda, Katarzyna Sokołowska, Aleksandra Kędziora, Paulina Chreścionko, Katarzyna Pękacz, Sylwia Jagieła, Katarzyna Sobczyk, Aleksandra Kępa, Sylwia Górka, Anna Orzechowska, Paulina Surowiec, Agata Kosno, Joanna Rutkowska, Małgorzata Styczeń, Marcin Wilczyński, Diana Skuza, Małgorzata Bodzek, Michał Romański, Grzegorz Łodej, Jacek Syst, Joanna Bernat, Sława Jabłońska, Zbigniew Chmurzyński, Anna Wojtan, Małgorzata Kamińska, Wioletta Wilczyńska, Łukasz Siwiec, Milena Kubicka, Katarzyna Matynia, Dominika Ciepielewska, Magdalena Zarzycka, Szymon Frankiewicz, Jakub Piórecki, Bogumiła Adamczyk, Paula Skórska, Anna Druzic, Aleksandra Barańska, Agata Ryska, Joanna Olejko, Agata Sokół, Magdalena Warzecha, Diana Lipa, Beata Kamizela, Gabriela Romańska, Jakub Jasztal, Milena Sadza, Marek Stawiarski, Izabela Werynowska, Diana Turek, Lucyna Kusiak, Dominika Mazur, Kinga Niewczas, Rafał Myszka, Aneta Nowak, Kacper Szwagrzyk, Magdalena Wróbel, Kamila Serwicka, Julia Drapejkowska, Joanna Wróbel, Anna Magdziarz, Jakub Bujak, Małgorzata Drela, Antonina Jasztal, Adrian Rakowski.

Sylwester Kiełek

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.