Mirzec kulturą stoi

0
91

Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i dawnych tradycji w gm. Mirzec to główne założenia projektu, dzięki któremu do obiektów użyteczności publicznej trafiło nowe wyposażenie. Dodatkowo miejsce do spotkań i integracji zyskali mieszkańcy Tychowa Nowego. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
(artykuł promocyjny)

Szczytny cel

„Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec”, to projekt, który pozwolił na zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury kultury oraz rozszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców z terenu gminy Mirzec oraz osób odwiedzających gminę. Zaowocowało to większą liczbą plenerowych imprez masowych adresowanych do szerokiego grona odbiorców, wzrostem liczby organizowanych zajęć i wydarzeń kulturalnych.

Realizowany projekt ułatwił mieszkańcom dostęp do obiektu infrastruktury publicznej, pozwolił na większe zaangażowanie w życie kulturalne małych społeczności lokalnych, jak również zwiększył atrakcyjność turystyczną gminy.

Cztery zadania

Jak udało się to osiągnąć? W projekcie wyodrębniono cztery zadania, które zabezpieczyły potrzeby wsi pod tym względem. Projekt obejmował:

– przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym na potrzeby wielofunkcyjnego klubu wiejskiego „NIWY”

– doposażenie Gminnej Biblioteki w Mircu

– doposażenie Centrum Twórczości Ludowej w Osinach

– wyeksponowanie historii dziedzictwa kultury przemysłowej poprzez ekspozycję wolnostojącą nt. historii dziedzictwa przemysłowego na terenie gminy Mirzec oraz wydanie publikacji dotyczącej dziedzictwa kulturowego gminy.

Rzeczywiste, finansowe wsparcie otrzymały trzy placówki kultury, jedna osoba zyskała miejsce pracy. Znacząco wpłynęło to na atrakcyjność, jakość i zakres usług kulturalnych realizowanych przez gminę, w tym przeglądów zespołów folklorystycznych, koncertów, wernisaży, promocji kina, zajęć edukacyjno-historycznych, muzycznych, tanecznych.

„Niwy” to ich miejsce na wsi

Doniosłym wydarzeniem dla społeczności Tychowa Nowego było uroczyste oddanie do dyspozycji mieszkańców (21 maja br.) wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego „Niwy”, który powstał w wyremontowanej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

– W Tychowie Nowym nie było do tej pory miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać, integrować, poznawać i realizować swoje pasje. Dlatego powstanie Klubu było tak ważne. Kiedyś był to budynek w całości przeznaczony na potrzeby OSP. Teraz też są pomieszczenia i garaż przeznaczone dla druhów, ale służy on i będzie użytkowany przez wszystkich mieszkańców sołectwa, bez ograniczeń dla wąskiej grupy – mówi Sylwester Spadło, mieszkaniec wsi. – Tego w Tychowie Nowym brakowało.

Umowa na realizację zadania podpisana została w czerwcu 2018 roku. Wykonawca potrzebował roku, by dopiąć sprawy na ostatni guzik. Wykonany został demontaż pokrycia dachowego i całej więźby dachowej, nastąpiła przebudowa kominów, wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji ścian. Przebudowane i zadaszone zostały schody zewnętrzne, rozbudowany garaż na wóz strażacki.

Dobudowane zostało pomieszczenie socjalne, przebudowane zaplecze kuchenne i sanitarne w celu dostosowania do wymagań higieniczno-sanitarnych, przebudowana została sala do organizacji uroczystości. Remont obejmował wymianę okien i drzwi, pogłębienie piwnic i przebudowę wejścia do piwnic, przebudowę wewnętrznych instalacji oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego.

– To dla wsi ogromna szansa. Dzięki temu nastąpi na pewno integracja wspólnoty wiejskiej, która do tej pory nie występowała w takim zakresie, bo nie było gdzie się spotkać. Przykro było patrzeć, kiedy młodzież wieczorami spędzała czas i spotykała się na ulicy. Mam nadzieję, że to się zmieni, że nie tylko młodzież, ale i dzieci będą chętnie tu przychodzić i pożytecznie spędzać swój wolny czas – dodaje S. Spadło.

Doposażenie na miarę XXI wieku

O nowe doposażenie obiektów użyteczności publicznej wzbogaciły się trzy placówki kultury. Trafiło ono do wspomnianego budynku „Niwy” jak również Centrum Twórczości Lokalnej w Osinach oraz Biblioteki w Mircu. Do CTL zakupiono: przenośną scenę, kotarę, sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne. Do Klubu Wiejskiego Niwy kupiono wyposażenie sali widowiskowej (krzesła, stoły, kotarę, rzutnik, ekran, sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceniczne). A Biblioteka i Ośrodek Kultury wzbogaciły się o projektor i ekran do wyświetlania filmów w plenerze oraz laptop.

Kuźnia arcydzieł

Centrum Twórczości Ludowej w Osinach to nie tylko miejsce prób zespołów wokalnych w różnym wieku. To również „Kuźnia arcydzieł” i Izba Muzealna, gdzie można podziwiać eksponaty z codziennego życia na wsi. Za sprawą doposażenia, które trafiło do CTL w Osinach w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi”, placówka tętni życiem. To zasługa ludzi, którzy pamiętając o przeszłości, dbają o teraźniejszość, będąc jednocześnie nadzieją na przyszłość.

To miejsce łączące pokolenia, gdzie działa dziecięcy zespół Chochliki, Koło Gospodyń Wiejskich, jak Osińskie Stowarzyszenie Pasjonatów Rękodzieła „Kuźnia arcydzieł”, którego prezesem jest Janina Piętak. Razem tworzą kwiatowe wachlarze, róże z krepiny, wielkanocne palmy czy bożonarodzeniowe dekoracje, które można podziwiać na targach rękodzieła, zarówno w gminie, jak i w regionie.

– To satysfakcja, przyjemność, możliwość oderwania się od codziennych obowiązków – mówią panie z „Kuźni arcydzieł”. – Tu można się odstresować, razem wypić herbatkę, zjeść ciasto, pośmiać się, pożartować. Tu się człowiek integruje z innymi, może doskonalić umiejętności manualne, ćwiczyć ręce. Na pewno to nie jest zmarnowany czas – nie mają wątpliwości.

Mówi Anna Piątek, zastępca wójta Gminy Mirzec
– Bez środków zewnętrznych trudno byłoby w skromnym budżecie gminy Mirzec znaleźć pieniądze na realizację tak wielu inwestycji, które w ostatnich latach powstają w gminie. Zrealizowany projekt „Mirzec kulturą stoi” nie tylko w znaczący sposób przyczynił się do poprawy standardu budynku Klubu Wiejskiego ”Niwy” i pomieszczeń dla strażaków z jednostki OSP Tychów Nowy. Projekt ma także ważny wymiar społeczny. Już w trakcie realizacji przyczynił się do integracji mieszkańców Tychowa Nowego. Jestem przekonana, że sprzęt zakupiony dla CTL w Osinach, Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec doskonale sprawdzi się podczas organizacji spotkań integracyjnych, seansów kina plenerowego oraz innych imprez.

„Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec” – to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi ponad 1,4 mln złotych zaś dofinansowanie z UE blisko 500 tysięcy złotych.

Dowiedź się więcej na www.rpo-swietokrzyskie.pl

Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.