Związkowcy porozumieli się z zarządem MAN. Czy pracownicy otrzymają podwyżkę?

flash Starachowice

Zakończyły się rozmowy płacowe pomiędzy pracownikami starachowickiego MAN-a, zrzeszonymi w związkowej „Solidarności”, a zarządem MAN-a. Zobacz co ustalono po ponad dwóch miesiącach negocjacji!

Długo nie udawało się dojść do porozumienia na linii związki zawodowe „Solidarność” a zarząd MAN w Starachowicach, w sprawie podwyżek płac dla pracowników. Od pikiety pod bramą zakładu, która odbyła się pod koniec stycznia, prowadzone były rozmowy, z których ciągle nic nie wynikało, bo obie strony nie mogły dojść do konsensusu.

Jak informuje Jan Seweryn, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność w starachowickim MANie, 26 marca br. w MAN podpisane zostało porozumienie o podwyżce wynagrodzeń. – Porozumienie obejmuje lata 2018 i 2019. W roku 2018 płace zasadnicze wzrosną o 6,5%. Ponadto do płacy zasadniczej włączona zostanie premia z oceny pracownika (8%, a w praktyce 6,67% – bez skutków). Podwyżka wchodzi w życie z datą wsteczną od 1 stycznia br., co oznacza, że przy wypłacie za marzec nastąpi wyrównanie za styczeń i luty. Tu warto wspomnieć, że na mocy tego porozumienia 134 osoby zatrudnione za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej przejdą na umowy bezpośrednio z MAN-em, a 176 osób, które mają umowy terminowe z MAN-em dostanie umowy na czas nieokreślony. W roku 2019 płace wzrosną o 3,5%, a dodatkowo 1% funduszu płac zostanie przeznaczone na podwyżki indywidualne. W praktyce płaca zasadnicza w tym roku wzrośnie średnio o około 200 zł. Po wliczeniu premii z oceny, płaca wzrośnie o ponad 13% co przełoży się pozytywnie na podwyżkę w roku przyszłym, a także na wysokość odpraw emerytalno-rentowych i jubileuszy. W roku bieżącym wzrośnie dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, a także dobrowolny dodatek i premia koncernowa. Jeżeli chodzi o pracowników umysłowych to ich płaca w tym roku wzrośnie również o 6,5%, a dodatkowo do płacy zasadniczej włączone zostanie 5% premii i tak zwany dodatek szkodliwy (92,11 zł.)

Koniec Gegenbauer
Jak informuje MOZ NSZZ \”Solidarność\” w MAN, firma Gegenbauer, która zajmuje się w MAN utrzymaniem ruchu, sprzątaniem itp. przegrała przetarg na dalszą obsługę firmy. Działalność Gegenbauer w MAN zakończy się 30 kwietnia. Od 1 maja MAN-a będzie obsługiwać inna firma. Związki zawodowe będą czuwać nad tym, aby pracownicy zatrudnieni obecnie w Gegenbauer przeszli na dobrych warunkach do nowej firmy.

Podwyżki w PKC
Zakończyły się również negocjacje płacowe w PKC Group. Ustalono, że płace wzrosną o 130 zł, w 3 i 4 grupie osobistego zaszeregowania. W grupie 2 płace wzrosną o 80 zł, ale pracownicy posiadający tę grupę mają dużą szansę na uzyskanie grupy 3 co będzie się wiązało z kolejną podwyżką wynikającą ze zmiany kategorii zaszeregowania. Podwyżka wejdzie od 1 kwietnia br.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.