Zobacz na co urzędnicy wydają nasze pieniądze!

flash Starachowice

Jesteś ciekawy na co urzędnicy wydają Twoje pieniądze? Co kupują i za ile? Jakie płacą rachunki? Możesz to sprawdzić wchodząc na stronę urzędu miejskiego w Starachowicach tj. www.starachowice.eu, w zakładkę Otwarte Starachowice –  rejestr wydatków!

Sprawdziliśmy zarejestrowane wydatki. Zobacz na co idą nasze pieniądze z podatków! Wybraliśmy kilkadziesiąt wydatków, jakie zostały zarejestrowane od początku 2019 roku. Oto one:

  • wypłata odszkodowania za części nieruchomości położonych przy ul. Strzelniczej, przejętych na własność gminy z mocy prawa, z przeznaczeniem pod drogi gminne – 361.032 zł
  • usługa wykonania pieczątek na potrzeby Urzędu Miejskiego – 329,27 zł

  • opłata za wynajem słupów elektrycznych linii niskiego napięcia na których zawieszone są kamery monitoringu miejskiego – 50,02  zł

-zakup pozycji książkowej – 99 zł

  • usługa gastronomiczna – 445 zł

-aktualizacja serwisu PEN-Asystent BHP i Prawo Pracy – 736,77 zł

-zakup flag państwowych – 530 zł

-opłata za paliwo do samochodu służbowego SM – 211 zł

-zakup zasilacza awaryjnego UPS do windy w MHT „Galeria Skałka” w Starachowicach – 510,01 zł

-opłata za wodę i ścieki z gminnych nieruchomości mieszkalnych w Starachowicach, ul. Radomska – 69,49 zł

-zakup fugi na potrzeby Targowiska Miejskiego w Starachowicach – 26,27 zł

-zakup artykułów elektrycznych – bezpieczników na potrzeby Targowiska Miejskiego w Starachowicach – 80,44 zł

-zakup ciasta dla Klubowiczów Klubu Senior+ na uroczystość obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka – 101,27 zł

-zakup tortu dla domowników Domu Senior+ na uroczystość obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka – 200,60 zł

-zakup artykułów chemicznych (środków czystości) do Domu Senior+. Zakupione artykuły są używane do zapewnienia czystości oraz do świadczenia wsparcia seniorów w postaci zapewnienia im możliwości korzystania z pralki w Domu Senior+ – 245,02 zł

-opłata za usługi medyczne dla pracowników UM – 915,90 zł

-opłata stała za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Lubianki – 1360 zł

-zakup lustra na wyposażenie pomieszczenia w UM – 70 zł

-obsługa techniczna strony internetowej w ramach projektu „Starachowice OD nowa” – 996,30 zł

-opłata za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za miesiąc grudzień 2018 r. – 321.565,02 zł

-usługa montażu półek metalowych w archiwum Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów osobistych – 2450 zł

-zakup artykułów spożywczych – 557,50 zł

-usługa hotelowa w dniach 18-19 stycznia 2019 r. – 692 zł

-opłata sądowa dotycząca leczenia odwykowego – 490 zł

-zapłata za pełnienie funkcji konsultanta-eksperta nad wykonaniem zadania pn. „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice” – 5040 zł

-opłata za użytkowanie sprzętu RTV w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, na 2019 rok.- 2828,75 zł

-opłata za zimowe utrzymanie ciągów pieszych – 15876,12 zł

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.