Zadecyduj który nagrobek zostanie odnowiony!

flash Historia

Starachowiczanie na facebooku mogą wyrazić swoją opinię i wspólnie zadecydować, który zabytkowy nagrobek zostanie wyremontowany dzięki pieniądzom zebranym podczas ubiegłorocznej kwesty przy starachowickich cmentarzach.
1 listopada ub. roku podczas kwesty prowadzonej przy starachowickich cmentarzach udało się zebrać rekordową kwotę, bo ponad 12.600 zł! Towarzystwo Przyjaciół Starachowic z Adamem Brzezińskim na czele, które od pięciu lat jest organizatorem zbiórek, już wówczas zapowiedziało, że nagrobek, który zostanie poddany renowacji wybiorą mieszkańcy. Poszukiwane były nagrobki w złym stanie technicznym, którymi już nikt się nie opiekuje, a które posiadają walory estetyczne lub historyczne.

Udało się wyłonić trzy propozycje. Towarzystwo Przyjaciół Starachowic zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na profilu TPS na facebooku. – Prosimy o wskazanie swojego wyboru poprzez kliknięcie „lubię to” przy wybranym nagrobku oraz o ewentualne uwagi w komentarzu – czytamy.

Wśród nagrobków do odnowy został zgłoszony grób Arseniusza Kufalskiego, żołnierza AK, poległego 1.09.1943 r. przy ul. Skalistej w Starachowicach. Nagrobek jest opuszczony od ok. 25-30 lat. Płyta nagrobna jest w dobrym stanie, natomiast fundament się rozpada.

Drugi nagrobek należy do rodziny Kamockich. Znajduje się on przy głównej alejce cmentarza parafialnego przy ul. Zgodnej. Pochowana jest tam nauczycielka Antonina Kamocka, jej mąż Leon, znany wierzbnicki aptekarz, który zginął w Katyniu jako oficer rezerwy WP. Nagrobek jest opuszczony od kilkudziesięciu lat. Płyta nagrobna jest w dobrym stanie, natomiast fundament się rozpada.

Trzecią propozycją jest nagrobek policjantów, znajdujący się przy głównej alejce cmentarza parafialnego przy ul. Zgodnej. Pochowani są tam policjanci, którzy zginęli na służbie w latach 20. ubiegłego wieku. Jeden z nagrobków znajduje się pod opieką dalszej rodziny, jeden jest opuszczony. Są w dobrym stanie, natomiast brak fundamentów sprawia, że się niebezpiecznie przechylają.

Do tej pory od początku trwania akcji udało się odnowić nagrobki: Stanisława Nowaka, burmistrza Starachowic w latach 1939 – 1941, Czesława Nowakowskiego, kierownika Szkoły Powszechnej nr 2, w latach 1931-1939, Józefa Szajbo, powstańca styczniowego, Franciszka Noconia, górnika, Eugeniusza Wydrzyckiego, współtwórcy Polskiej Organizacji Wojskowej w Starachowicach. Za pieniądze zebrane podczas ubiegłorocznej kwesty odnowiono nagrobek Juliana Rossy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.