Zaczną już w kwietniu

flash Zdrowie i uroda

Podpisana została umowa pomiędzy firmą Arbud z Radomia a dyrekcję Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na  wykonanie termomodernizacji budynku lecznicy.

Remont budynku rozpocznie się już na początku kwietnia. W jej ramach wykonana zostanie termomodernizacja kompleksu czterech budynków wraz z dwoma łącznikami. Zakres prac obejmuje ocieplenie podziemnych i nadziemnych części ścian zewnętrznych piwnic, cokołu budynku i kondygnacji nadziemnych o łącznej powierzchni 17.019,75 m2, ocieplenie stropodachu o powierzchni o łącznej powierzchni 7.849,74 m2 oraz wymianę stolarki okiennej  – 1443 szt. Wartość zadania wyceniona została na kwotę niespełna 10 mln zł, z czego ponad 6 mln zł pokryte zostanie z dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Ze względu na ogrom zaplanowanych prac inwestycja będzie prowadzona etapami. W bieżącym roku ocieplone zostaną budynki B i D, w których mieszczą się pracownie diagnostyczno-zabiegowe, poradnie specjalistyczne i administracja oraz łącznik pomiędzy nimi. Z kolei w 2020 roku prace termomodernizacyjne obejmą budynki A i C, w których funkcjonują oddziały szpitalne, SOR, trakt porodowy i Stacja Dializ oraz łącznik.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.