W trosce o bezpieczeństwo ludzi i mienia

flash Starachowice

Starosta Piotr Babicki zwołał Zespół Zarządzania Kryzysowego, by ocenić sytuację związaną ze zbiornikami wodnymi w Starachowicach tj. Lubianką i Pasternikiem. Przedmiotem obrad były zagrożenia związane z funkcjonowaniem obu akwenów.
14 marca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Oprócz Starosty Piotra Babickiego uczestniczyli w nim również wicestarosta Dariusz Dąbrowski i Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek. Temat dotyczył ewentualnych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem starachowickich zalewów: Lubianka oraz Pasternik. Zgodnie ze znowelizowanym prawem wodnym, od 1 stycznia 2018 r. administratorem urządzeń wodnych na obu akwenach jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej Wody Polskie, które po upływie roku próbuje podważać te zapisy.

W przypadku zbiornika Lubianka, podniósł się poziom wody, co – jak ustalili pracownicy PWiK w Starachowicach, wspomagani przez płetwonurków z klubu Kalmar – jest spowodowane zanieczyszczeniem upustu dennego. W opinii Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pomimo tego, że nie jest to zadanie starosty ani powiatu, pracownicy starostwa powinni kontrolować poziom wody by reagować w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa. Nie czekając na rozwój sytuacji starosta wystąpi niezwłocznie do właściciela urządzeń wodnych, którym od 1 stycznia 2018 r. jest PGW Wody Polskie o udrożnienie tego upustu. W przypadku braku reakcji ze strony właściciela, podejmie czynności niezbędne do zachowania bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Jeśli chodzi o zbiornik Pasternik, 7 lutego br. starosta został powiadomiony również przez PGW Wody Polskie, iż zaprzestało ono administrować zbiornikiem. Co więcej, wskazano samowolnie Starostę Starachowickiego jako odpowiedzialnego za tenże zbiornik. Tymczasem w świetle zapisów znowelizowanej ustawy Prawo Wodne to nie starosta a właśnie PGW Wody Polskie stało się następcą prawnym podmiotów, które dotychczas zarządzały wodami rzeki Lubianki, Kamiennej i zbiornikiem Pasternik tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. Zostało to potwierdzone przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dlatego Starosta Starachowicki nie przejął odpowiedzialności za zbiorniki i poinformował Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o działaniach podejmowanych przez PGW Wody Polskie.

W związku z tym, że w świetle przywołanych dokumentów zbiornik nie jest dzisiaj administrowany przez żaden podmiot a rzeka Kamienna niejednokrotnie stwarzała już zagrożenia powodziowe, starosta uznał, iż musi powiadomić o tej sytuacji służby, biorące udział w zarządzaniu kryzysowym, aby przygotować się na zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń. Po dyskusji Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował, iż najwłaściwsze w tej sytuacji będzie także zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Starachowicach o zaniechaniach ze strony PGW Wody Polskie, które powodują realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.