Stanowisko Rady Rodziców SP nr 11 w Starachowicach im. mjr Jana Piwnika „Ponurego”

flash Oświata

Szanowni Mieszkańcy Starachowic!
Pragniemy odnieść się do piątkowych wydarzeń, które miały miejsce przed sesją Rady Miasta Starachowice, a także pokrótce przedstawić i wyjaśnić nasze stanowisko.

TAK – byliśmy z transparentami. TAK – głośno demonstrowaliśmy. TAK – obok nas były osoby powiązane z polityką.

Natomiast: NIE – „Żądam – My Dymisji” Prezydenta. NIE – bierzemy udziału w utarczkach na linii Prezydent Marek Materek vs była Starosta Danuta Krępa i rozwiewając wszelkie wątpliwości NIE – mamy powiązań z żadną opcją polityczną w Starachowicach!

Działamy jako Rada Rodziców przy SP 11, wraz z rodzicami, nauczycielami oraz Dyrektorem placówki. Wszystkim osobom kibicującym naszej działalności mającej na celu poprawę warunków dzieci w SP 11 serdecznie dziękujemy, zarówno za okazaną pomoc jak i słowa zrozumienia i otuchy.

Wyrazy uznania należą się także za krytyczne i konstruktywne uwagi co do naszych działań. Dzięki temu potrafimy wyciągać wnioski i spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy.

Zachęcamy i prosimy wszystkich, którym dobro dzieci SP 11 leży na sercu do bezpośredniego zgłaszania swoich pomysłów, a także ewentualnych uwag co do naszej działalności bezpośrednio do Rady Rodziców.

W niedalekiej przyszłości mamy nadzieję usiąść z Panem Prezydentem Markiem Materkiem przy jednym stole podczas konsultacji społecznych i razem „BUDOWAĆ ZGODĘ”. Doceniamy także jego dotychczasową pracę na rzecz Starachowic, lecz mamy odmienne zdanie, co do warunków w jakich będą uczyły się dzieci z SP 11.

Z wyrazami szacunku

Rada Rodziców oraz Rodzice działający przy SP 11 im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach.

 

1 Komentarz dla “Stanowisko Rady Rodziców SP nr 11 w Starachowicach im. mjr Jana Piwnika „Ponurego”

  1. Rada rodziców ma prawo dyskutować z panem prezydentem o warunkach w jakich uczą się ich dzieci bo są ich przedstawicielami .

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.