Szczury, smród i śmieci

flash Starachowice

W ub. tygodniu odebraliśmy telefon od mieszkanki ul. Podgórze, która skarżyła się na właścicieli pustostanów stojących przy wspomnianej ulicy. Kobieta twierdził, że lęgną się tam szczury, nikt z pustostanów nie korzysta i nie można doprosić się o ich uporządkowanie. – Tyle mówi się o potrzebie porządkowania pustych budynków, z których nikt nie korzysta jak chociażby przy ul. Piłsudskiego, a co z takimi budynkami stojącymi w innych częściach miasta?

Organem upoważnionym do kontroli posesji jest Straż Miejska. – Priorytetowym zadaniem rewirowych jest wnikliwe rozpoznanie przydzielonego rejonu, pod kątem występujących zagrożeń i problemów oraz stanu czystości i porządku – mówi Waldemar Jakubowski, komendant Straży Miejskiej w Starachowicach. – Do chwili obecnej rewirowi przeprowadzili 773 kontroli posesji na terenie miasta. Nasze działania nie są ukierunkowanie na stwarzanie problemów mieszkańcom, lecz na ich rozwiązywanie. Systematycznie prowadzimy kontrole i przekazujemy mieszkańcom informacje, poprzez które chcemy uświadomić m.in. na czym polega szkodliwość gromadzenia odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. To ewidentne zagrożenie sanitarne dla sąsiednich posesji. Niestety nie możemy swych działań ograniczać wyłącznie do pouczeń. Odnotowujemy przypadki rażącego naruszenia przepisów porządkowych, których uciążliwość najbardziej odczuwają sąsiedzi. Nie możemy i nie będziemy pozostawać obojętni na zgłaszane interwencje. Nie może być tak, że na własnym podwórku, na którym bawią się dzieci, mogą pojawić się szczury lub roznosi się fetor rozkładających się śmieci – mówi.

Jak dodaje komendant, strażnicy kontrolują też pustostany. – Naszym celem jest wyszczególnienie miejsc opuszczonych i niezabezpieczonych. Takie miejsca są objęte szczególnym nadzorem. Dokumentacja zgromadzona podczas akcji kontrolowania pustostanów przekazywana jest do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.