Dotacja dla Starachowic na budowę dróg w południowej części miasta

flash Starachowice

Prezydent Starachowic Marek Materek  w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa ul. Południowej, Żytniej, Mjr Nurta w Starachowicach – realizacja 2016 rok”. Wysokość dotacji to  1.580.175,00 złotych.

W miniony czwartek Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek podpisała pierwsze umowy z 10 samorządami, przyznane dofinansowanie pochodzi z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

W ramach ogłoszonego na rok 2016 naboru do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 81 wniosków na drogi gminne i powiatowe. W trakcie weryfikacji odrzuconych zostało 6. Komisja powołana przez wojewodę zweryfikowała 71 wniosków. Dofinansowanie uzyskały w pierwszej kolejności 32 zadania, 12 z nich dotyczy dróg powiatowych natomiast 20 to inwestycje na drogach gminnych.  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 miliony złotych. Wysokość otrzymanej dotacji nie może przekroczyć 50 procent wartości inwestycji. Drugą połowę kosztów inwestycji  finansują samorządy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.