Dowód (nie) do wymiany

flash

Łudził się ten, kto z nowym rokiem przyszedł do urzędu, by uzyskać dowód osobisty na nowych zasadach. W myśl przepisów o dowodach osobistych i o ewidencji ludności, utworzony miał zostać elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego miały mieć urzędy gmin od 1 stycznia. Niestety termin został przesunięty na 1 marca br.

– W myśl nowych przepisów, nowy dowód osobisty będzie zawierał: nazwisko, imię, imiona, nazwisko rodowe posiadacza dokumentu, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, nr PESEL, obywatelstwo, serię i numer dowodu, datę jego wydania oraz termin ważności dokumentu i oznaczenie organu wydającego dowód. Nie będzie natomiast informacji dotyczącej koloru oczu, wzrostu, adresu oraz podpisu właściciela dokumentu – poinformowała Iwona Ogrodowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach. – Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia będzie ważny przez okres 5 lat, powyżej 5 roku życia – na okres 10 lat od daty wydania – dodaje rzeczniczka.

Ważne jest to, że wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania/zameldowania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie mógł odebrać także pełnomocnik.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.