Będzie nowy konkurs na dyrektora muzeum

flash Starachowice

Jak poinformowała Anna Ciesielska, rzecznik prasowy Zarządu powiatu starachowickiego, uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, stwierdzający nieważność uchwały poprzedniego Zarządu powiatu ze starostą Danutą Krępą na czele (Nr 101/2018 z dnia 21.08.2018 r.) w sprawie powołania dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. W konsekwencji skutkuje to rozwiązaniem umowy o pracę z Tomaszem Kordeuszem. Okres wypowiedzenia umowy mija z 30.04.2019 r.

Zarząd Powiatu w Starachowicach postanowił o rozpisaniu nowego konkursu na dyrektora muzeum. Do czasu jego rozstrzygnięcia Zarząd powiatu zamierza powierzyć obowiązki dyrektora  Tomaszowi Kordeuszowi.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.