Obrońcy życia

flash Starachowice

To czy jestem obrońcą życia, nie zależy od mojej wiary. Nawet nie od tego, czy jestem lewicowcem, czy prawicowcem. Po prostu: prawo do życia należy się każdemu!

Tak mówił Bawer Aondo-Akaa, z Fundacji Pro-Prawo do życia. Dzięki zarządowi Familijnego Klubu Sportowego Łazy, naukowiec w towarzystwie Adama Majchera przyjechał do Starachowic, by szczerze porozmawiać z tutejszymi mieszkańcami o aborcji.

Fundacja Pro-Prawo do życia działa w Polsce od 2005 roku, m.in. promując wystawę  antyaborcyjną „Wybierz życie”. Kampania polega na pokazaniu aborcji z każdej strony, nawet bardzo drastycznej, której zwykle w wystąpieniach publicznych unika się. Jeden z plakatów przedstawia zdjęcia dwójki dzieci – nienarodzonego oraz narodzonego.W różnych miastach zorganizowano około 500 takich prezentacji, co oznacza, że uczestniczyły w nich miliony Polaków.

Delegalizacja aborcji

Organizacja nie poprzestaje na wystawach i szybko poszerzyła swoje działania o wiele innych akcji. Jedną z nich jest projekt ustawy, która miałaby zdelegalizować zabiegi aborcyjne na terenie Polski. Dotychczas przerwanie ciąży legalne jest w trzech przypadkach: jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla życia bądź zdrowia matki, jeśli badania lub inne rokowania medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, mogącej zagrozić jego życiu, jeśli ciąża powstała w wyniku czynu karalnego Ustawa przygotowana przez pro-liferów miałaby całkowicie zakazać pozbawiania życia dzieci nienarodzonych.

Dlaczego liczba aborcji wzrasta?

Spotkanie w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej podzielone zostało na dwie części – prelekcję oraz dyskusję. Wykład poprowadzony przez Adriana Majchera uświadomił, czym jest aborcja i dlaczego – według fundacji – należy z nią walczyć. Pokazano dokładną animację zabiegu aborcyjnego oraz historię dr. Levatino, który po 10 latach wykonywania zabiegów, zrezygnował z nich i rozpoczął aktywne działanie na rzecz pro-life.

Wykładowca zwrócił uwagę na kilka czynników, które sprzyjają wzrostowi liczby dokonanych aborcji. Za jeden z nich podał seksualizację dzieci, która prowadzi do przedwczesnego rozpoczęcia aktywności seksualnej,skutkującej niepożądanymi ciążami.

Pozew o billboard

W drugiej część spotkania Bawer Aondo-Akaa wraz z Adrianem Majcherem odpowiedzieli na każde pytanie, zadane przez publiczność i zachęcili do dyskusji.

Jak ich postawa jest odbierana przez społeczeństwo? Przyznali, że często spotykają się z krytyką, a za billboardy o charakterze antyaborcyjnym byli kilkukrotnie pozwani. Nie zaprzestają jednak swoich działań i zapewniają, że będą walczyć o życie tych, którzy sami nie są w stanie się obronić.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.