Nowy krzyż w Przymiarkach

Brody flash

W Sołectwie Przymiarki odbyła się zorganizowana przez parafię pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Lubieni uroczystość poświęcenia nowego krzyża, na którą licznie przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście, wśród których była Pani Wójt Marzena Bernat i Sołtys Sołectwa Przymiarki Pani Weronika Farys. Poprzedni krzyż, postawiony przy skrzyżowaniu dróg w 1986 roku, uległ zniszczeniu i zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców. Poświęcenia dokonał ks. Sławomir Rak proboszcz parafii w Lubieni, który wyraził wielką radość z postawienia krzyża oraz złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła. Zwrócił także uwagę, iż krzyż ma do spełnienia wiele zadań. Ma być między innymi miejscem modlitwy mieszkańców podczas nabożeństw majowych.

Głos zabrała również Pani Wójt Marzena Bernat, która podziękowała za ofiarność i zaangażowanie mieszkańców oraz Sołtys Sołectwa Przymiarki Pani Weronika Farys, która podziękowała wszystkim za pomoc.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.