Nie chcą podawać ich dzieciom

flash Starachowice

Po dwóch ostatnich podejrzeniach zachorowania w powiecie starachowickim na odrę (zachorowanie u 3-letniego dziecka się potwierdziło, a u 45-letniej kobiety jest w trakcie badań), warto zadać sobie pytanie na jakim poziomie w powiecie jest odsetek dzieci, które przyjęły obowiązkowe szczepienia.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach prowadzi nadzór nad realizacją szczepień ochronnych. W związku z tym PPIS nadzorował wykonawstwo szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 roku życia.

Jak podkreśla dyrektor Ewa Dróżdż, warunkiem osiągnięcia odporności populacji jest wysoki odsetek zaszczepionych osób. W powiecie starachowickim w 2018 r. szczepieniom podlegało 4911 dzieci i młodzieży w wieku od 0 do lat 19. W 2018 roku nie odnotowano przypadków niepożądanego odczynu poszczepiennego. Obowiązkowe i zalecane szczepienia ochronne wykonywane były w 27 punktach szczepień placówek ochrony zdrowia.

W dalszym ciągu obserwowany jest wzrost liczby rodziców, którzy odmawiają wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych z czego dwie matki odmówiły szczepienia w oddziale neonatologicznym. W 2018 roku zgłoszono z podległych placówek 55 odmów przyjęcia szczepienia. Do tych osób wystosowano pisma wzywające do poddania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

W powiecie starachowickim odnotowano nieco niższy poziom uodpornienia w stosunku do 2017 roku, jednak odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży jest wysoki i wynosi:

  • 99,7 % dla szczepień gruźlicy noworodkowej i szczepienia p. WZW typu B – na takim samym poziomie jak w 2017 r.,
  • 82% szczepienia przeciwko odrze – różyczce – śwince (dzieci z rocznika 2017) – 71 % w ub. roku
  • 91% szczepienie p/błonicy, tężcowi i krztuścowi do ukończenia 2 lat – 93% w roku 2017,
  • 85% przeciwko błonnicy, tężcowi, krztuścowi oraz polio w 6 roku życia uodporniono – 71% w 2017r.
  • 87% przeciwko odrze różyczce i śwince w 10. roku życia  – 85% za rok 2017
  • 77% przeciwko błonnicy i tężcowi  – 87% za 2017 r.
  • 75% przeciwko błonnicy i tężcowi w 19 roku życia – 74% w 2017 r.

Rodzice szczepią również dzieci na własny koszt, w celu uodpornienia na inne choroby, na które nie ma szczepionek w obowiązkowym kalendarzu szczepień.  56 dzieci zostało zaszczepionych przeciwko meningokokom, 203 dzieci przeciwko rotawirusom (w wieku od 0-6 m-ca życia), 327 dzieci przeciwko zakażeniom Streptococcus pneumoniae (305dzieci z roczników 2013-2016 zostało uodpornionych w ramach akcji „wiosna bez pneumokoków”), 37 dzieci otrzymało szczepionki przeciwko ospie wietrznej, 58 osób -przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, 15 osób – przeciwko WZW typu A. Odnotowano niewielki spadek stanu zaszczepienia przeciwko grypie sezonowej .W 2018r. szczepieniu poddało się 2502 osoby tj. 212 osób mniej aniżeli w roku 2017.

Jak podaje Sanepid, niepokojącym i wciąż narastającym zjawiskiem jest wzrost liczby rodziców uchylających się lub odmawiających poddania swoich dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Oceniając realizację szczepień ochronnych za rok 2018 r należy stwierdzić że szczepienia dzieci do 10 roku życia są wykonywane w wyższym odsetku aniżeli dzieci w 14 i 19 roku życia. co zwiększa zagrożenie dla dzieci szczepionych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.