Ministerstwo daje starachowickiemu szpitalowi pieniądze! Zobacz na co!

flash Starachowice Zdrowie i uroda

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach otrzyma ponad 100 tys. zł. z Ministerstwa Zdrowia na doposażenie oddziałów wewnętrznych.

  • Dofinansowanie przyznano w postępowaniu konkursowym w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2010. Fundusze przeznaczone zostaną na zakup 7 monitorów kardiologicznych – informuje Małgorzata Kałuża, specjalista ds. komunikacji i rozwoju w PZOZ Starachowice.
    • Lekarze pracujący na oddziałach wewnętrznych często leczą pacjentów, u których współistnieją choroby serca. Osoby te wymagają nie tylko opieki, diagnostyki i odpowiednio dobranej terapii, ale i ciągłego monitorowania stanu zdrowia. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zakup specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do ciągłego pomiaru istotnych parametrów życiowych. Pięć urządzeń trafi do Oddziału Chorób Wewnętrznych i o Profilu Gastrologicznym, a pozostałe dwa doposażą Oddział Chorób Wewnętrznych I o Profilu Nefrologicznym.
      Warto dodać, że do Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2010 zakwalifikowano 24 podmioty lecznicze. Ministerstwo Zdrowia rozdysponowało łącznie ponad 3 mln zł. Z tej puli do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach trafi 103.512 zł. Przyznana kwota stanowi 85% kosztów całkowitych zakupu monitorów kardiologicznych. Pozostałe fundusze wygospodarowane zostaną ze pieniędzy własnych szpitala. Zadanie zostanie zrealizowane do końca rok – dodaje.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.