Matki z noworodkami tuż nad zakaźnym!

flash Starachowice

Czy zlokalizowanie Oddziału Chorób Zakaźnych tuż pod oddziałem położniczym z matkami i ich nowo narodzonymi dziećmi było trafionym pomysłem?

Po przenosinach Oddziału Chorób Zakaźnych starachowickiego szpitala do nowych pomieszczeń, zaczęły docierać do nas komentarze, głównie od kobiet będących w ciąży, dotyczące tego czy lokalizacja oddziału zakaźnego jest odpowiednia. – Oddział zakaźny znalazł swoje miejsce tuż pod Oddziałem Położniczym. Kobiety, które wkrótce będą rodziły obawiają się czy taka bezpośrednia lokalizacja obu oddziałów nie stwarza zagrożeń? Czy nie ma ryzyka przedostania się groźnych bakterii pomiędzy pionami oddziałów? Czy wszystkie instalacje zostały wykonane w sposób prawidłowy, czy nie ma żadnych usterek? Co w przypadku stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego, czy to prawda że kwarantanna obejmowałaby wówczas cały blok, czyli również miejsce gdzie leżą kobiety z nowonarodzonymi dziećmi? – zadają szereg pytań.

Obawy pacjentek przekazaliśmy dyrekcji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. – Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przed oddaniem w użytkowanie Oddziału Chorób Zakaźnych po adaptacji pomieszczeń w części Bloku C na I piętrze kompleksu głównego uzyskał pozytywną opinię sanitarną. Decyzja wydana została przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Z opinii sanitarnej z dnia 14 grudnia 2018 roku jasno wynika, że stan techniczny budynku po zakończonej inwestycji cyt.: „nie będzie w sposób bezpośredni oddziaływał negatywnie na zdrowie i tym samym nie będzie stwarzał zagrożenia” – tłumaczy Małgorzata Kałuża, rzecznik PZOZ.

Dostęp do Oddziału Chorób Zakaźnych możliwy jest także poprzez zespół pomieszczeń składających się ze śluzy umywalkowo-fartuchowej i śluzy szatniowej dla personelu. – Wejście na oddział odbywa się z niezależnej klatki schodowej dostępnej bezpośrednio z zewnątrz budynku szpitala lub z windy przeznaczonej wyłącznie dla pacjentów oddziału. Przy poczekalni znajdują się pomieszczenia związane z rejestracją i przyjęciem pacjentów oraz toaleta. Po zbadaniu i wstępnej diagnozie pacjenci są kierowani do przebieralni poprzez śluzę wejściową na oddział, a następnie do sal łóżkowych lub izolatek. Z uwagi na specyfikę oddziału nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z pacjentem osób z zewnątrz. Odwiedziny prowadzone są wyłącznie poprzez interkomy i wideofony.

Zgodnie z obowiązującym w Szpitalu systemem transportu dostarczanie i odbiór materiałów, posiłków, czy pościeli odbywa się za pomocą szczelnych wózków transportowych wprowadzanych do śluzy, w której następuje ich załadunek i rozładunek na wózki używane wyłącznie na Oddziale Chorób Zakaźnych. Należy podkreślić, że oddział posiada własną oczyszczalnię ścieków promieniami UV, a utylizacja wyrobów jednorazowego użytku następuje bezpośrednio w oddziale (w urządzeniach zainstalowanych w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu oraz w urządzeniach do dekontaminacji wkładów jednorazowych w izolatkach). Mamy nadzieję, że wyjaśnienia rozwieją wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa matek i ich nowonarodzonych dzieci – dodaje.

Małgorzata Śpiewak

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.