Lokalnie też w Koalicji

flash Starachowice

Lokalni działacze SLD, PSL i PO, liderzy partii politycznych w regionie podpisali „Deklarację o współpracy”.

Sylwester Kwiecień, przewodniczący Rady Powiatu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Dariusz Dąbrowski, prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Igor Klar, przewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej  podpisali „Deklarację o Współpracy”, zobowiązując się do współpracy politycznej w ramach Koalicji Europejskiej, wspólnego projektu politycznego w wyborach do parlamentu Europejskiego (26 maja).

 • Pochodzimy z różnych środowisk politycznych, przychodzimy z różnych stron historii Polski, ale wiele nas łączy dziś i szukamy tych wspólnych wartości również na przyszłość – mówi I. Klar z PO. – Chociaż ta Deklaracja dotyczy na razie tylko najbliższych wyborów do PE, to mamy nadzieję, że nasza dotychczasowa dobra współpraca przełoży się również na wspólne działania w tych jesiennych wyborach do naszego polskiego Parlamentu, czego sobie, mieszkańcom powiatu starachowickiego i Polsce życzymy – dodał.

Koalicja Europejska to największy projekt polityczny po 1989 roku, jednoczący największe ugrupowania polityczne dzisiejszej opozycji. Deklaracja programowa ucieleśnia europejskie hasło „jedność w różnorodności”, przekuwając różnorodność w swój największy atut.

„Idziemy razem do wyborów również po to, żeby pokazać, że można budować politykę opartą na zaufaniu. Można sobie ufać, można być jednością w różnorodności, taką, jaką jest Unia Europejska – czytamy w Deklaracji.  – Celem Koalicji jest trwałe zakorzenienie narodowego i indywidualnego losu Polek i Polaków na Zachodzie. Zapewnienie takich samych standardów: praw i wolności, poziomu życia, możliwości rozwoju, bezpieczeństwa – jakie były dotąd przywilejem mieszkańców Europy Zachodniej”.

W Deklaracji wymieniono 10 kluczowych punktów:

 1. Polska wśród liderów Unii Europejskiej
 2. Unia na rzecz wyrównywania poziomów życia Europejczyków
 3. Fundusze europejskie dla obywateli i samorządów
 4. Unia czystego powietrza i taniej energii
 5. Unia zdrowszego i dłuższego życia
 6. Unia lepszej żywności i równych szans dla rolnictwa
 7. Unia Europejska wartości
 8. Unia wspólnego bezpieczeństwa
 9. Unia Europejska dla młodych
 10. Unia spójna transportowo i komunikacyjnie

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.