E-usługi na wyciągnięcie ręki

flash Gorące tematy Mirzec Wąchock

Elektroniczny obieg dokumentów i e-dzienniki w szkołach coraz bliżej. A to za projektu „Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock”, którego wartość szacowana jest na ponad 1,2 mln zł. Po wdrożeniu projektu poprawi się jakość i dostępność e-usług w obu gminach. Mieszkańcy bez wychodzenia z domu będą mogli składać elektronicznie dokumenty, np. w ewidencji mieszkańców czy księgowości budżetowej. Możliwe stanie się monitorowanie przez Internet stanu swojej sprawy w urzędzie. Dzięki usłudze e-obywatel mieszkańcy gmin Mirzec i Wąchock będą mieć elektroniczny dostęp do swojego konta, gdzie można sprawdzić kwoty podatków do zapłaty za dany rok, raty płatności podatku, raty płatności za odbiór odpadów. Dodatkowo będzie się komunikacja poprzez System Powiadomień SMS.

Zmiany czekają też rodziców dzieci uczących się w szkołach w gm. Mirzec i Wąchock, którzy będą mogli kontrolować postępy dziecka w nauce dzięki e-dziennikom. W każdej klasie, w której odbywają się lekcje, zostanie ustawiony komputer z systemem – dziennik elektroniczny. Projekt zakłada zakup w tym celu 94 komputerów. Nauczyciel podczas lekcji po zalogowaniu się do systemu będzie mógł umieszczać w dzienniku uwagi na temat ucznia, jego oceny czy nieobecności. Te adnotacje będą mogli niemal natychmiast zobaczyć rodzice dziecka  bez czekania na wywiadówkę. Aby sprawdzić oceny czy frekwencję dziecka rodzic będzie musiał zalogować się do systemu przy pomocy indywidualnego hasła. Zanim dzienniki elektroniczne będą funkcjonować, 139 nauczycieli, 8 administratorów i 8 sekretarzy będzie musiało odbyć szkolenia z ich obsługi. Projekt obejmuje też zakup pięcioletniej licencji na prowadzenie dzienników elektronicznych.

ewan

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.