Dobry rok w Strefie

flash Starachowice

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” podsumowała 2018 rok. Jak poinformował Marcin Perz, prezes SSE wynik finansowy spółki za 2018 r. jest dodatni i wynosi 1.502.000 zł. – Osiągnięcie tak wysokiego zysku wynika z konsekwentnego wdrażania planu optymalizacji przychodów i kosztów oraz wykorzystania potencjału spółki  przez Zarząd SSE w kontekście zmieniających się warunków ekonomicznych i gospodarczych w kraju – mówi prezes.

  • W poprzednich latach wyniki netto Spółki kształtowały się tak: w 2015 r. – strata 121 tys. zł, w 2016 r. – zysk 182 tys. zł, w 2017 r. – 613 tys. zł. W latach 1997-2015 na terenie SSE Starachowice utworzono blisko 7.000 miejsc pracy. W latach 2016-2018 przedsiębiorcy utworzyli 2.200 miejsc pracy, co pokazuje, że nowe podejście do inwestorów jakie zostało wdrożone w spółce przynosi efekty – dodaje M. Perz.

m

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.