Brody

Jest plan dla Krynek

Rada Gminy w Brodach przyjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla sołectwa Krynki. Jak ocenił Janusz Adamus, przewodniczący Rady...

Walentynki z seniorami

Członkowie i sympatycy Klubu Seniora w Stykowie, panie ze stowarzyszenia "Allebabki" spotkali się na wieczorze walentynkowym zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brodach. Odbyło...

Szkoły do dzierżawy

Rada Gmina w Brodach, mimo sprzeciwu społecznego wyraziła jednogłośnie zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły w...

Udane ferie w gminie Brody

Wycieczki, spektakle, różnorodne zajęcia z dziećmi – tak wyglądały ferie organizowane przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. W trzech świetlicach zorganizowano ponad dwadzieścia darmowych...

Żyjemy w ciągłej niepewności

Społeczność szkolna z sołectwa Staw Kunowski (gm. Brody) wciąż oczekuje odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące przyszłości ich szkoły. Za dotychczas użytkowany nieodpłatnie budynek gmina...

Wiadomości

Chrońmy nasze dobra naturalne

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił (23 marca) nabór wniosków na 2020 rok z dziedziny OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I...
  • Błąd, nie wybrano żadnego ID reklamy ! Sprawdz swój kod!