Oświata

Co z maturami w naszym mieście?

Przedłużający się Ogólnopolski Strajk Nauczycieli budzi wśród rodziców i uczniów wiele kontrowersji... Pod znakiem zapytania stały egzaminy gimnazjalne, egzaminy ósmoklasisty, jednak przebiegły one bez...

Wiedzą sporo o pożarach

Znamy nazwiska laureatów na szczeblu powiatowym XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Kto pokonał konkurencję w powiecie? Za nami XLII eliminacje powiatowe w...

Strajk i egzaminy w szkołach

O aktualnej sytuacji w świętokrzyskich szkołach, w związku akcją protestacyjną nauczycieli, mówili wojewoda Agata Wojtyszek i kurator oświaty Kazimierz Mądzik podczas konferencji prasowej w...

Laury dla uczniów I LO

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach mogą się pochwalić licznymi nagrodami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W eliminacjach okręgowych XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i...

Ciekawostki o Starach

Wysłuchanie wykładu i zwiedzanie wystawy samochodów ciężarowych STAR, to tylko niektóre atrakcje, które czekały na uczniów Technikum nr 2 w Starachowicach, którzy odwiedzili Muzeum...