Sołtysi i rady sołecki wybrane

Od stycznia do kwietnia br. we wszystkich 16 sołectwach gminy Brody trwały wybory sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję. W kilku są zmiany. W styczniu przeprowadzono wybory w dwóch sołectwach: Krynki i Ruda w związku z rezygnacją sołtysów. W kwietniu odbyły się zebrania w pozostałych 14 sołectwach gminy Brody, podczas których wybrano nowych sołtysów […]

Czytaj dalej