2017-10-16Miej wpływ na budżet!

Od 16.10 do 24 października będą odbywać się konsultacje społeczne, których celem jest zebranie propozycji zadań do realizacji w budżecie Miasta Starachowice na rok 2018.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej, która będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.starachowice.eu