Art. promocyjny: Sposób na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Głównym celem wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych jest ratowanie firmy przed upadłością. Każde z nich ma charakter naprawczo – oddłużeniowy, jednakże o ile uwarunkowania do zawarcia układu są podobne, to jednak w różnym stopniu dotykać będą majątku podmiotu. To jednak nie jedyna różnica. Kolejną jest odmienność procedur związanych ze sposobem zarządzania i kontroli nad dłużnikiem. Jak […]

Czytaj dalej