Abecadło studenta

Edukacja

A jak Akademik – potocznie dom studencki. Na czas studiów staje się domem studenta. Na akademik największe szanse mają osoby zamieszkałe na stałe daleko od miasta, w którym rozpoczęły studia.

B jak Biblioteka – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). Studenci mogą bezpłatnie korzysta z książek, podręczników i ćwiczeń. Znajdą w nie też wszystkie pomoce naukowe.

C jak Ćwiczenia – obowiązkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, których tematykę student musi przyswoić w semestrze. Ćwiczenia zazwyczaj kończą się zaliczeniem.

D jak Dziekan – tradycyjny tytuł osób sprawujących kierownictwo różnych ciał lub organizacji publicznych. W szkolnictwie wyższym dziekan to kierownik wydziału szkoły wyższej stojący na czele wydziału. Jego aparatem pomocniczym jest dziekanat.

I jak Indeks – dokument potwierdzający bycie studentem, odpowiednik „dzienniczka ucznia”, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli okresu studiów

E jak Egzamin poprawkowy – umożliwia studentowi powtórne zdawanie egzaminu, jeśli powinęła mu się noga za pierwszym podejściem.

G jak Grupa – przydział do niej prowadzony jest alfabetycznie. Na grupy podzieleni są studenci z konkretnego roku. W ciągu ostatnich lat na wielu uczelniach wprowadzono systemy elektroniczne.

J jak JuwenaliaDni Studenta – święto studentów odbywające się corocznie w maju. Juwenalia początek swój miały w Krakowie, już w XV wieku obchodzono tam święto studentów. W wielu miastach akademickich w te dni odbywa się symboliczne przekazanie studentom przez prezydentów kluczy do bram miasta. Zabawa trwa zwykle przez szereg dni, w czasie których odbywają się imprezy kulturalno-sportowe, organizowane głównie przez i dla studentów

K jak Kolokwium – ustny (czasami też pisemny) sprawdzian bieżącej wiedzy i umiejętności studentów szkół wyższych, na zajęciach ćwiczeniowych oraz na wykładach, na studiach będący podstawą m.in. do wystawienia zaliczenia z danego przedmiotu lub dopuszczenia do egzaminu.

L jak Laboratorium – zajęcia w mniejszych grupach. Najczęściej studenci wykazują się na nich zdolnościami praktycznymi.

Licencjat – tytuł nadawany w systemach szkolnictwa wyższego wielu krajów. W Polsce

jest to tytuł zawodowy nadawany obecnie absolwentom studiów I stopnia. Tytuł ten oznacza wykształcenie licencjackie.

  S jak Stancja – jest mieszkaniem lub pokojem, który student wynajmuje (sam lub w grupie) na czas studiów. Stancja jest zazwyczaj droższa od akademika. Pozwala jednak na zachowanie większego komfortu i znalezienie ciszy i spokoju do nauki.

Studia dzienne– są darmowe. Nauka odbywa się w systemie tygodniowym.

Studia zaoczne – są płatne, a nauka odbywa się co dwa, trzy tygodnie w weekendy. Tę formę nauki najczęściej wybierają osoby pracujące.

U jak Uczelnia – tworzą ją samorządne wydziały. Na czele każdego z wydziałów stoi dziekan.

Z jak Zaliczenie – pozytywne zakończenie ćwiczeń, pozwalające uczestniczyć w egzaminie. Jeśli egzamin nie jest zakończony oceną, uzyskujemy je również po jego zdaniu.

m

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.