Zobacz co zrobią za rekordową kasę!

Informacje Pawłów

W gminie Pawłów nie było jeszcze takiego budżetu: dochody wyniosą 76.507.723,27 zł, a wydatki 80.738.160,28 zł, z czego ponad 27 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje! Radni przyjęli budżet jednogłośnie.


Zadania roczne 2018 r., czyli na co zostanie zrobione w tym roku

 • przebudowa drogi gminnej w Świętomarzy – 180.063,32 zł – dochody własne
 • opracowanie dokumentacji do zgłoszenia placu zabaw przy PSP w Chybicach, filia w Grabkowie – 3.690 zł – dochody własne

 • żłobek Bajka – 43.500 zł

 • budowa oświetlenia ulicznego w Rzepinie Drugim – 98.883,13 zł – dochody własne

 • budowa placu zabaw w Bostowie Starym – 53.690 zł – dochody własne

 • opracowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy placu zabaw przy boisku w Tarczku – 3.690 zł

 • opracowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy placu zabaw przy boisku w Kałkowie – 3.690 zł – dochody własne


Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2018 r.

 • trwałość projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 20 tys. zł łącznie – 2 tys. zł w br.

 • trwałość projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 10 tys. zł łącznie – 2 tys. zł w br.

 • trwałość projektu „Budowa świetlicy środowiskowej w Pawłowie” – ponad 182 tys. zł łącznie – 15 tys. zł w br.

 • kompetencje kluczowe drogą do sukcesu – wsparcie nauczania w szkołach podstawowych w gm. Pawłów – ponad 579 tys. zł łącznie – ponad 138 tys. zł w br.

 • żłobek Bajka – ponad 599 tys. zł łącznie – ponad 175 tys. zł w br.

 • trwałość projektu „Budowa boiska sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie” – 30 tys. zł łącznie – 10 tys. zł w br.

 • trwałość projektu „Budowa miejsc rekreacji z infrastrukturą towarzyszącą do użytku publicznego w Chybicach” – 60 tys. zł łącznie – 5 tys. zł w br.

 • trwałość projektu „Budowa zespołu boisk sportowych z miejscami postojowymi w Chybicach – 25 tys. zł łącznie – 5 tys. zł w br.

 • budowa oczyszczalni ścieków w Łomnie – ponad 4,2 mln zł łącznie – ponad 1,9 mln zł w br.

 • budowa kanalizacji sanitarnej w Łomnie – ponad 6,3 mln zł łącznie – 1 mln zł w br.

 • przebudowa dróg gminnych polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy w Radkowicach pomiędzy drogami powiatowymi – ponad 2,4 mln zł łącznie – ponad 883 tys. zł w br.

 • ochrona obszarów Natura 2000 na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie – 100 tys. zł łącznie – 5 tys. zł br.

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gm. Pawłów – ponad 1,2 mln zł łącznie – ponad 774 tys. zł w br.

 • podnoszenie efektywności kształcenia w gm. Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w ZS Pawłowie, Rzepinie i Chybicach – ponad 3,4 mln zł łącznie – ponad 2,7 mln zł w br.

 • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach – ponad 3 mln zł łącznie – całość w br.

 • budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzeziu – ponad 1,9 mln zł łącznie – ponad 1,9 mln zł w br.

 • wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gm. Pawłów i Mirzec – ponad 4,3 mln zł łącznie – ponad 4,3 mln zł w br.

 • modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Pawłów – 800 tys. zł łącznie – 800 tys. zł w br.

 • renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich – ponad 1,1 mln zł łącznie – ponad 674 tys. zł w br.

 • budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w Szerzawach – ponad 1,3 mln łącznie – ponad 609 tys. zł w br.

 • budowa szkolnej hali sportowej przy ZS w Pawłowie – ponad 8,6 mln zł – ponad 6,6 mln zł w br.

 • budowa boiska piłkarskiego przy ZS w Rzepinie – ponad 1,1 mln zł – 660 tys. zł

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.