Zniszczona figura świętego zostanie odnowiona

Informacje Wąchock

Figura jest zabytkowa i ma ok. 200 lat. Św. Jan Nepomucen stoi w ogrodzie koło ruin XIX-wiecznego zakładu przemysłowego, w niewielkiej odległości od rzeki Kamiennej przepływającej przez miasteczko. Święty Jan strzegł niegdyś i chronił mieszkańców Wąchocka przed powodzią, ale jak wiadomo z historii, nie zawsze skutecznie. Figura świętego stoi na wysokim cokole, jest polichromowana i w nie najlepszej kondycji. Tabliczka informacyjna zawiera stosowną treść: „Figura przydrożna św. Jana Nepomucena z pierwszej połowy XIX w. Patron od powodzi”.

Figura była już w bardzo złym stanie. Była pęknięta. Dlatego też Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka, w porozumieniu z Elżbietą Chają, właścicielką ruin pałacu i terenów wokół niego, złożyło wniosek o dotację do Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków. Udało się otrzymać prawie 14 tys. zł dotacji. Renowacją zajmie się pracownia Małgorzaty Osełki z Kielc.

Dotychczasowe prace konserwacyjne obejmowały oczyszczenie figury, scalenie pękniętych dwóch części, rekonstrukcję zniszczonych przez warunki atmosferyczne detali posągu. W tym roku będzie odtworzony dół posągu. Na swoje miejsce figura powróci pod koniec 2018 roku.

***
Święty Jan Nepomucen był czeskim męczennikiem. Został ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego. Zmarł tragicznie. Został zrzucony z mostu Karola w Pradze do Wełtawy, bo nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi królowej Zofii bawarskiej.
Uważa się go przede wszystkim za patrona dróg i mostów. Jego figury są stawiane w pobliżu rzek, strumieni i mostów. Tak jest też w Wąchocku, figura stała obok kanału. Jego atrybutami są: klucz, książka, kłódka, krzyż w ręce, zapieczętowany list, most, (z którego został zrzucony), pieczęć, wieniec z pięciu gwiazd (w środku napis tacui – milczałem), woda, zamek.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.