Zamknij psa, bo zapłacisz! Ile?

Informacje
  • Na właścicielu psów ciąży obowiązek należytego ich utrzymania, uniemożliwiający wyjście psa poza teren posesji. Obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego, który mówi że w przypadku wyrządzenia szkody dla psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości. Ponadto zgodnie z Kodeksem Wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany” Jak informuje Krzysztof Chamerski, sekretarz gminy Pawłów, w związku z interwencjami mieszkańców, że psy będące własnością gospodarzy, zamieszkujących gminę Pawłów, poszerzają grono bezpańskich psów, zagrażających bezpieczeństwu dzieci i dorosłych mieszkańców, zobowiązuje się wszystkich właścicieli psów do zamykania zwierząt na terenie posesji.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.