Wojtek – nasz reprezentant w kraju!

Informacje Oświata

W Łodzi odbył się Okręgowy Etap V edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach reprezentował Wojciech Więckiewicz, uczeń klasy III, w zawodzie technik informatyk.
Piąta, jubileuszowa edycja Olimpiady realizowana jest pod hasłem „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”. Ma ona na celu zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym regionu, z którego się wywodzą, zainteresowanie ich własnymi „korzeniami” poprzez poznanie, kontakt z rdzennymi mieszkańcami i ich kulturą oraz aktywne i świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym, a także popularyzowanie lokalnej sztuki, muzyki, gwary, rzemiosła, tańca, zwyczajów i obrzędów .
Głównym organizatorem V Olimpiady Wiedzy o Turystyce jest Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Jeżeli uczeń Technikum Nr 2 zajmie miejsce w najlepszej 30-tce w Polsce zostanie zaproszony do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w kwietniu w Spale. Niezależnie od wyników, szkoła jest dumna z podjętego trudu i zaangażowania przez Wojciecha Więckiewicza.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Wojciech Więckiewicz jest uczniem klasy informatycznej, a udział w tej olimpiadzie to skutek Jego zainteresowań kulturoznawczych.
Opiekunami ucznia są Agnieszka Zawicka i Joanna Zielińska.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.