Wizyta starostów z powiatów świętokrzyskich

Informacje

Przybyłych na spotkanie powitała Jolanta Krępa, starachowicka starosta. Konwent poprowadził Edmund Kaczmarek, starosta z Jędrzejowa. Po uroczystym przywitaniu gości, wśród których znaleźli się m. in. starości z innych miast powiatu, Piotr Gos przedstawił prezentację na temat Starachowic i okolic. Następnie Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego omówiła problematykę opieki psychiatrycznej w powiecie oraz przedstawiła plany finansowania regionalnego systemu ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednym z założeń jest otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie województwa.
Kolejną z poruszonych na Konwencie kwestii było finansowanie zadań oświatowych oraz omówienie zmian w Karcie Nauczyciela, statucie ucznia czy ogólnych, nadciągających przemian w systemie edukacji. Tematykę wyczerpująco omówiła Katarzyna Liszka-Michałka, ekspertka Biura Związków Powiatów Polskich. Omawiano również sprawę projektu Rozbudowy Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Istotną kwestią spotkania był też sprzeciw starostów wobec chęci przeniesienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Kielc do Krakowa.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.