Uwaga kierowcy! Na tych ulicach mogą wystąpić spore oblodzenia. Woda wypływa z pól i zamarza.

Informacje Starachowice

Mieszkańcy ulic 6 Września i Moniuszki w Starachowicach zwracają uwagę na niebezpieczeństwo powstające w okresie zimowym na wyżej wymienionych ulicach, związane z zamarzaniem cieków wodnych wypływających z pól, znajdujących się obok ciągów komunikacyjnych.

Jak w interpelacji wskazuje radny Krzysztof Zuba już nie raz miała miejsce sytuacja, gdy w godzinach porannych na ul. Moniuszki (odcinek powyżej Alei Niepodległości) stwarzał znaczące niebezpieczeństwo. Jak podaje radny m.in. 27 grudnia ub. r. Powstałe lodowisko na ulicy i brak reakcji firmy mającej utrzymywać właściwy stan zimowy ulic spowodował, że było bardzo ślisko i niebezpiecznie. Z pól znajdujących się nad ulicą 6 Września (w pobliżu skrzyżowania z ul. Moniuszki) wypływa woda i spływa aż do ul. Dwernickiego, ponieważ po drodze nie ma studzienek z odwodnieniem. W sezonie zimowym woda ta zamarza i tworzy niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. Stosownym rozwiązaniem, oprócz posypywania piaskiem pojawiającego się oblodzenia, jest likwidacja wypływania wody na ulice, co na stałe poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców i osób korzystających z wymienionych ulic.

Jak poinformowała Iwona Ogrodowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach, służby nadzorujące i odpowiedzialne za należyte zimowe utrzymanie dróg w mieście, na bieżąco kontrolują stan dróg i warunki pogodowe. – W razie potrzeby drogi są odśnieżane i uszorstniane. Pod koniec grudnia, w okresie między świętami a Nowym Rokiem, akcja nie była uruchamiana bo warunki pogodowe tego nie wymagały. Ze względu na wysokie koszty zimowego utrzymania dróg, służby odpowiedzialne za zadanie podjęły decyzję o tymczasowym zawieszeniu akcji. Koszty utrzymania tzw. akcji biernej, kiedy służby nie wyjeżdżają na ulice wynosi 3.234,82 zł za dobę.

W celu poprawy bezpieczeństwa gmina Starachowice ustawi znaki pionowe A-30, tj. „inne niebezpieczeństwo. W przyszłości planujemy przebudowę wskazanego odcinka ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem. Sytuacja na ul. 6 Września została natomiast przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.