Zamiast gruntu kostka

Starachowice

Trwa przebudowa drogi między garażami w rejonie ulic Majówka, 8 Maja i Lipowej w Starachowicach. Remont przebiega na odcinku ponad 300 metrów, gdzie wykonano już w całości kanalizację deszczową. W trakcie realizacji są miejsca postojowe z płyt ażurowych. Wykonawcą prac jest Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala, a ich koszt wynosi 485 tys. zł. Oprócz nowej nawierzchni i odwodnienia przewidziano wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie trawników i nowych nasadzeń.

Na finiszu są prace przy budowie ul. Piaskowej. Inwestycja, która wymagała wykupu terenów od prywatnych właścicieli obejmowała także wykonanie odwodnienia i oświetlenia. Do wykonania pozostało jeszcze humusowanie oraz ustawienie znaków drogowych. Gruntową nawierzchnię zastąpiła betonowa kostka brukowa. W całości została wykonana elektryka i kanalizacja deszczowa oraz podbudowa drogi. Te prace podobnie, jak na Majówce wykonywał Zakład Usług Wodnych i Komunalnych. Koszt tego zadania to 630 tys. zł.