Wkrótce rusza kawiarenka dla seniorów

Starachowice

Lokal powstaje z inicjatywy Towarzystwa Wspierania Rozwoju Starachowic „Partner” przy poparciu prezydenta Starachowic. Jej administrowaniem będzie zajmował się Zespół ds. Polityki Senioralnej. Kawiarenka ma służyć organizacjom i środowiskom skupiającym seniorów w mieście.

Na rzecz polityki senioralnej Starachowic przedstawiciele TWRS, prezes Starachowickiego towarzystwa Fotograficznego i członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku utworzyli Centrum Inicjatyw Senioralnych, którego celem jest aktywizacja społeczna i integracja środowisk senioralnych.  – Naszą społeczną inicjatywę rozumiemy jako szansę na aktywniejszy udział seniorów w przestrzeni publicznej, służącej rozwojowi miasta i świadomości obywatelskiej mieszkańców – mówi Eugeniusz Majchrzyk, koordynator Centrum.

CIS proponuje tematyczne prelekcje, szkolenia, prezentacje multimedialne prowadzone przez realizatorów projektów wg zapotrzebowań środowisk senioralnych w lokalu Kawiarenki Internetowej „e-Seniorek” w Galerii „Skałka” od 27 listopada br. w godz. 16.00 – 18.00.

– Proponujemy współpracę ze wszystkimi organizacjami reprezentującymi seniorów a w szczególności z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i starachowicką Radą Seniorów. Jesteśmy otwarci na inne inicjatywy dotyczące środowisk senioralnych – dodaje E. Majchrzyk.

***

Zakres tematyczny projektu CIS, czyli co chcą seniorzy…

Projekt „Aktywizacja Społeczności Obywatelskiej”

1. Demokracja a społeczeństwo obywatelskie

2. Istota samorządu terytorialnego i rola mieszkańców

3. Planowanie rozwoju lokalnego (tworzenie strategii rozwoju, budżet partycypacyjny)

Projekt „Społeczna Samopomoc Senioralna”

1. Organizacja samopomocy senioralnej i zespołu wolontariatu

2. Dzienny Dom Opieki Senioralnej – mieszkania dla seniorów

3. Organizacja dnia codziennego

Projekt „Profilaktyka i zachowanie zdrowia”

1. Naturalne sposoby zachowania i poprawy zdrowia

2. Zioła w kuchni i apteczce domowej

3. Karta Praw Pacjenta

Projekt „e-Senior”

1. Podstawy obsługi komputera i korzystania z internetu

2. Poradnik Windows dla seniorów

3. Poradnik – Niezbędnik Seniora, zawierający praktyczne porady i informacje dla seniorów

Projekt: „Starachowice moje miasto nad Kamienną”

1. Historia miasta (wystawy, spotkania)

2. Tradycje przemysłowe Starachowic

3. Współpraca międzypokoleniowa