Uwaga kierowcy! Jak jeździmy 1 i 2 listopada

Starachowice

Jej celem będzie zapewnienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwa podczas podróży. 1 listopada, częściowo zostanie zmieniona organizacja ruchu na terenie Starachowic. Zmiany obowiązywać będą m.in. w rejonie cmentarza parafialnego, gdzie wprowadzono zakaz zatrzymania i postoju po obu stronach ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Zgodną do cmentarza. Na drodze łączącej ul. Polną z ul. Długą obowiązuje ruch jednokierunkowy w stronę ul. Polnej.

– W rejonie cmentarza komunalnego obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju po obu stronach drogi od ul. Bugaj do ul. Elaboracji. Dodatkowo na terenie miasta wytypowano miejsca do parkowania pojazdów: plac targowy od ul. Iłżeckiej oraz parking firmy PKC Group. W celu zapewniania płynności, ruch pojazdów nadzorowany będzie przez funkcjonariuszy policji oraz straży miejskiej – poinformowała asp. Monika Kalinowska, oficer prasowy KPP.

– Jednocześnie apelujemy do mieszkańców powiatu o stosowanie się do zmiany organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarzy nie jeżdżąc „na pamięć” oraz o rozwagę podczas prowadzenia pojazdów, gdyż co roku odnotowujemy wzrost liczby nietrzeźwych kierujących – dodaje funkcjonariuszka.

R.R.